การทักทายภาษาอังกฤษ By รับติวภาษาอังกฤษ (2)

การทักทายภาษาอังกฤษ By รับติวภาษาอังกฤษ (2)

1. How are you ? ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง

2. How have you been ?
เป็นรูป present perfect tense ถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและยังสำคัญต่อปัจจุบัน

3. หรือใช้ How have you been doing ? ได้เหมือนกัน

สรุป How are you ? คือ ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง

How have you been ? ตั้งแต่คราวที่แล้วที่เราได้เจอกัน จนถึงตอนนี้ คุณเป็นอย่างไรบ้าง
“เป็นการขยายขอบเขตเวลาที่คุณอยากทราบว่าคนนั้นเป็นอย่างไรบ้าง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน”

ตอบ I’ve been good.
หรือ I’ve been terrible.

ตอบแบบสั้น ๆ Good. หรือ Fine.

#รับสอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

—————————————————————

รับติวภาษาอังกฤษ Grammar สนทนา การเขียน และอื่น ๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน ทุกระดับ แบบตัวต่อตัว นอกสถานที่
โดยติวเตอร์ภาษาอังกฤษ , รับติวภาษาอังกฤษตัวต่อตัว , เรียนภาษาอังกฤษ , ติวภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น , ติวภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวในรูปแบบที่คุณเลือกเอง

หลักสูตร
- เตรียมตัวเรียนต่อ
- เตรียมตัวเดินทางไปต่างปะเทศ
- สำหรับการทำงาน
- CU-TEP TOEFL TOEIC และ อื่น ๆ

ติดต่อ 086-4060846

รับสอน รับติว พื้นฐานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รับสอนโลจิสติกส์

รับสอนโลจิสติกส์   รับสอน รับติว พื้นฐานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

รับสอน รับติว การออกแบบระบบขนส่งสำหรับโลจิสติกส์

รับสอน รับติว ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์

รับสอน รับติว กฎหมายการค้าและพิธีการทางศุลกากร

รับสอน รับติว ระบบขนถ่ายวัสดุ

รับสอน รับติว การออกแบบระบบคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า

รับสอน รับติว ระบบจัดซื้อและพัสดุคงคลัง

รับสอน รับติว การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

รับสอน รับติว การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับโลจิสติกส์

รับสอนโลจิสติกส์  ติดต่อ 086-4060846

test

การทักทายภาษาอังกฤษ By รับติวภาษาอังกฤษ

การทักทายภาษาอังกฤษ

1. How are you ?

2. How are you doing ? เป็นอย่างไรบ้าง
พูดย่อ ๆ ว่า How are you doin ?

3. How are you going ? เป็นอย่างไรบ้าง

เวลาตอบ ตอบว่า
I’m fine.
I’m doing fine.
I’m doing well.

อย่าสับสนว่า What are you doing ? ซึ่งแปลว่า คุณกำลังทำอะไรอยู่

ส่วน How are you doing ? แปล่วา เป็นอย่างไรบ้าง
ต้องตอบว่า I’m fine thanks.

สรุป How are you doing ?
ตอบ I’m fine thanks.

แต่ What are you doing ?
ตอบ I’m talking to you.

#รับสอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

—————————————————————

รับติวภาษาอังกฤษ Grammar สนทนา การเขียน และอื่น ๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน ทุกระดับ แบบตัวต่อตัว นอกสถานที่
โดยติวเตอร์ภาษาอังกฤษ , รับติวภาษาอังกฤษตัวต่อตัว , เรียนภาษาอังกฤษ , ติวภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น , ติวภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวในรูปแบบที่คุณเลือกเอง

หลักสูตร
- เตรียมตัวเรียนต่อ
- เตรียมตัวเดินทางไปต่างปะเทศ
- สำหรับการทำงาน
- CU-TEP TOEFL TOEIC และ อื่น ๆ

ติดต่อ 086-4060846

bbbb

รับติวภาษาอังกฤษ

รับติวภาษาอังกฤษ Grammar สนทนา การเขียน และอื่น ๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน ทุกระดับ แบบตัวต่อตัว นอกสถานที่
โดยติวเตอร์ภาษาอังกฤษ , รับติวภาษาอังกฤษตัวต่อตัว , เรียนภาษาอังกฤษ , ติวภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น , ติวภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวในรูปแบบที่คุณเลือกเอง

หลักสูตร
- เตรียมตัวเรียนต่อ
- เตรียมตัวเดินทางไปต่างปะเทศ
- สำหรับการทำงาน
- CU-TEP TOEFL TOEIC และ อื่น ๆ

ติดต่อทางโทรศัพท์ได้เลยค่ะ

086-4060846

บริการจัดส่งติวเตอร์ 086-4060846

รับบริการจัดส่งติวเตอร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำไปสอนถึงที่บ้าน หรือตามสถานที่ต่างๆที่ต้องการ ติดต่อ 086-4060846

ทุกวิชา ทุกระดับชั้น ทุกหลักสูตรทั้งไทยและอินเตอร์

ทุกตามความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง

พร้อมบริการคำแนะนำการเรียนจากรุ่นพี่มหาลัยชื่อดังทั่วประเทศไทย

สมัครเรียน โทรติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

รับบริการจัดส่งติวเตอร์จากมหาวิทยาลัยไปสอนถึงที่บ้าน 086-4060846

รับบริการจัดส่งติวเตอร์จากมหาวิทยาลัยไปสอนถึงที่บ้าน หรือตามสถานที่ต่างๆที่ต้องการ

ทุกวิชา ทุกระดับชั้น ทุกหลักสูตรทั้งไทยและอินเตอร์

ทุกตามความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง

พร้อมบริการคำแนะนำการเรียนจากรุ่นพี่มหาลัยชื่อดังทั่วประเทศไทย

สมัครเรียน โทรติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

รับสอนพิเศษตัวต่อตัว ติดต่อ 086-4060846

  รับติว SAT , SAT MATH , SAT verbal 086-4060846

  รับติว SAT , SAT MATH , SAT verbal

  ข้อสอบ SAT และการสอบ SAT

  ข้อสอบ SAT (เอสเอที) ประกอบไปด้วยข้อสอบความถนัด แบ่งออกเป็น 10 ส่วน โดยสอบการอ่านจับใจความ การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และการเขียนทั่วไป

  คะแนนของแต่ละวิชาอยู่ระหว่าง 200-800 แต่ละวิชามีสามส่วนโดยแต่ละส่วนมีจำนวนข้อมากมายแตกต่างกันไป

  โครงสร้างของข้อสอบ

  ข้อสอบ SAT แบ่งออกเป็น 7 section เวลาในการสอบคือ 3 ชั่วโมง โดยจัดแบ่งข้อสอบดังนี้

  SAT Verbal : มี 3 ส่วน ซึ่งทดสอบในเรื่องของ Reading , Grammar และ Analytical Reasoning โดยมีรูปแบบของคำถามเป็น Analogies, Sentence Completion และ Critical Reading ระยะเวลาของการสอบคือ 1 ชั่วโมง 15 นาที

  SAT Math : มี 3 ส่วนเช่นกัน ซึ่งทดสอบในเรื่องของ Algebra, Arithmetic และ Geometry โดยมีรูปแบบของคำถามแบบ Quantitative Comparisons (QCs), Regular Math และ Grid-ins ระยะเวลาของการสอบคือ 1 ชั่วโมง 15 นาที

  Experimental : การสอบใน 1 section ที่เหลือนี้ จะเป็นเรื่องของบททดสอบ ซึ่งอาจเป็นทางด้านของ Verbal หรือ Math และใช้เป็นข้อมูลภายในของ ETS เท่านั้น คะแนนในส่วนนี้ จะไม่นำมารวมกับคะแนนในส่วนอื่นๆ

  ผลคะแนน SAT

  ผู้สอบจะได้รับคะแนนแบ่งเป็น 2 ส่วนคือส่วนของ Math และส่วนของ Verbal ในแต่ละวิชานี้ จะมีระดับคะแนนอยู่ในช่วง 200 – 800 โดยระดับคะแนนเฉลี่ยของทั้งประเทศจะอยู่ในช่วงประมาณ 500 ของแต่ละวิชา หรือคะแนนรวม 1,000 อย่างไรก็ดี สถาบันการศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันค่อนข้างสูง มักต้องการระดับคะแนนที่สูงกว่านี้มาก

  ระดับคะแนนที่แต่ละสถาบันการศึกษาต้องการ จะมีความแตกต่างกันไป แต่อย่างไรก็ดี สถาบันการศึกษาเหล่านี้ ก็พิจารณาปัจจัยอื่นๆประกอบด้วย รวมถึง GPA และใบรายงานผลการเรียน จดหมาย recommendation การสัมภาษณ์ และการเขียนบทความเกี่ยวกับตัวเองของนักศึกษา นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาทุกแห่งยังสามารถรับพิจารณาผล ACT แทนผล SAT ได้

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ SAT รวมถึงการสมัคร online: www.collegeboard.com

  SAT II – Scholastic Aptitude Test II

  การสอบ SAT II Subject Tests เป็นการสอบที่ได้รับการออกแบบขึ้นมาเพื่อประเมินความรู้ของผู้สอบในสาขาวิชาเฉพาะ และเป็นวิชาที่สถาบันการศึกษาใช้พิจารณา ในการตอบรับนักศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 22 สาขาวิชา ดังนี้ Writing (with an essay), Literature, U.S. History, World History, Math Level IC, Math Level IIC, Biology E/M, Chemistry, Physics, French Reading, French Reading with Listening, German Reading, German Reading with Listening, Spanish Reading, Spanish Reading with Listening, Modern Hebrew Reading, Italian Reading, Latin Reading with Listening, Japanese Reading with Listening, Korean Reading with Listening, Chinese Reading with Listening, และ English Language Proficiency Test.

  สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ จะพิจารณาผลการสอบ SAT II ใน 3 สาขาวิชาคือ Math IC หรือ IIC, Writing และอีก 1 สาขาวิชาตามที่ผู้สอบต้องการ กล่าวได้ว่ากว่า 1 ใน 3 ของสถาบันการศึกษาที่มีข้อกำหนดให้ส่งผล SAT จะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับ SAT II ใน 2-3 สาขาวิชาด้วยเช่นกัน

  ระยะเวลาของการสอบ SAT II ในแต่ละสาขาวิชาคือ 1 ชั่วโมง โดยส่วนใหญ่แล้ว (ยกเว้นในสาขาวิชา Writing) จะเป็นข้อสอบแบบปรนัยทั้งหมด ระดับคะแนนของ SAT II ในแต่ละสาขาวิชา ก็จะอยู่ในรูปแบบเดียวกับ SAT คือ 200-800 โดยกล่าวได้ว่าระดับ 600 นับว่าเป็นระดับคะแนนที่สูงมาก

  สมัครเรียนตัวต่อตัว โทรติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

  รับสอนพฤติกรรมศาสตร์ และจิตวิทยา ทุกหัวข้อ ทุกเนื้อหา โดยนักจิตวิทยาเกียรตินิยม อันดับ 1

  รับสอนพฤติกรรมศาสตร์ และจิตวิทยา ทุกหัวข้อ ทุกเนื้อหา โดยนักจิตวิทยาเกียรตินิยม อันดับ 1
  ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

  รับสอน
  - พฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัยพื้นฐานด้านจิตวิทยา
  - การเรียนรู้ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ
  - พฤติกรรมทางสังคม
  - พัฒนาการมนุษย์
  - ทฤษฎีแรงจูงใจ
  - ทฤษฎีสัญชาติญาน (Instinct Theory)
  - ทฤษฎีแรงขับ (Drive Reduction Theory)
  - ทฤษฎีการตื่นตัว (Arousal Theory)
  - ทฤษฎีสิ่งจูงใจ (Incentive Theory)

  - พฤติกรรมมนุษย์
  - ทฤษฎีแรงจูงใจ Motivation Theory
  - ทฤษฎีความต้องการ (Need Theories)
  - การรับรู้ (Perception)
  - การตัดสินใจ (Decision Making)
  - การมองทะลุแก่นแท้ของมนุษย์
  - ความคาดหวัง
  - เทคนิคการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเอง
  - ทฤษฏีความเคยชิน
  - พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
  - กลไกการป้องกันตนเองทางจิต

  - สัมพันธภาพ Relation
  - เครือข่าย Networking
  - มนุษยสัมพันธ์ Human Relations
  - พฤติกรรมมนุษย์ Behavior
  - ทฤษฎีของเรื่องตลก
  - การปรับปรุงตนเอง
  - ความเป็นผู้นำ Leadership
  - พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
  - วิธีชนะมิตรและจูงใจคน
  - มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ

  - จิตวิทยาสังคม
  - จิตวิทยาคลินิก
  - จิตวิทยาองค์กร
  - จิตวิทยาอุตสาหกรรม
  - จิตวิทยาพัฒนาการ
  - จิตวิทยาให้คำปรึกษา
  จิตวิทยาการโรงแรม

  - บุคลิกภาพ
  - ธรรมชาติของมนุษย์ Human nature
  - ความต้องการของมนุษย์
  - ทฤษฎีบุคลิกภาพ
  - การับรู้เกี่ยวกับตนเอง Perception
  - การสร้างเสริมบุคลิกภาพ
  - มโนภาพแห่งตน Self-Concept
  - การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง Perception
  - บุคลิกภาพที่ดี
  - มโนภาพแห่งตน (Self-Concept)
  - มารยาท Etiquette

  - ปัญญาความคิด
  - ปัญญาความคิด Intellectual
  - ความหมายของการคิด
  - ความคิดสร้างสรรค์
  - พลังแห่งการหยั่งรู้ Intuitive Power
  - การแก้ปัญหา Solve Problem
  - ศิลปแห่งสนทนา Dialogue
  - หัวใจพุทธศาสนา
  - กระบวนทัศน์ Paradigm
  - อุปนิสัยแห่งความสำเร็จ
  - คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก Think Big
  - พลังสมองด้านขวา

  - อารมณ์
  - อารมณ์ Emotional
  - อารมณ์ (Emotion)
  - เชาว์อารมณ์ EQ
  - ความรู้สึกใกล้ชิด Immediacy
  - ความกล้าความกลัว
  - ความเครียด Stress
  - Quotient – IQ, EQ, MQ, AQ
  - ความท้อถอย Depression
  - การดูแลความโกรธ
  - แผนที่ความสุข

  ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

  Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  Posted in แนะนำการเรียน by admin. No Comments

  รับสอนพิเศษสถิติ แบบตัวต่อตัว STATISTICS 086-4060846

  รับสอนพิเศษสถิติ แบบตัวต่อตัว STATISTICS

  รับสอนสถิติทุกระดับ ป.ตรี ป.โท ป.เอก แบบตัวต่อตัว

  รับสอน stat หรือ STATISTICS , สถิติเบื้องต้น , ความน่าจะเป็น

  รับสอนสถิติทุกบริเวณ โดยเฉพาะ สยาม , จุฬา , จามจุรีสแควร์ , สามย่าน , เซ็นทรัล

  รับกวดวิชา STATISTICS แบบกลุ่มเล็ก หรือแบบตัวต่อตัว

  ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

  รับสอนสถิติวิจัย ป.ตรี ป.โท ป.เอก ติดต่อ 086-4060846

  รับสอนสถิติวิจัย
  ป.ตรี ป.โท ป.เอก

  ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม

  สถานที่สามารถคุยกันได้ค่ะ
  ติดต่อ 086-4060846

  รับสอนพิเศษที่บ้านโดยติวเตอร์จุฬา ติดต่อ 086-4060846

  รับสอนพิเศษที่บ้านโดยติวเตอร์จุฬา สอนการบ้าน ติวแบบตัวต่อตัวอย่างเป็นกันเอง ติดต่อ 086-4060846

  สอนภาษาอังกฤษอนุบาล 086-4060846

  วัยอนุบาลเป็นวัยที่ต้องการการเอาใจใส่อย่างเป็นพิเศษ เสริมทักษะให้เด็กๆตั้งแต่วันนี้ ด้วยการติดต่อมาที่ 086-4060846

  สายด่วนรับสอนภาษาอังกฤษอนุบาล 086-4060846

  รับสอนสถิติ ฟรี !! ที่อนุสาวรีย์วันละ 1 รอบ

  รับสอนสถิติ ฟรี !! ที่อนุสาวรีย์วันละ 1 รอบ

  วิธีจองเวลาเรียน ::
  ส่ง sms :: ว่าจองเรียนสถิติที่อนุสาวรีย์ + ชื่อ นามสกุล + ชั้นปี คณะ มหาลัย + ช่วงเวลาที่ว่าง มาที่
  086-4060846

  จะมีเจ้าหน้าที่ทำการติดต่อกลับไปนะคะ

  รับสอนบัญชี ติวบัญชี ทุกระดับชั้น โดยติวเตอร์จุฬา ติดต่อ 086-4060846

  รับสอนบัญชี และติวบัญชี ทุกระดับชั้น โดยติวเตอร์จุฬา

  ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม

  สถานที่สามารถคุยกันได้ค่ะ

  ติดต่อ 086-4060846

  รับสอนสถิติแบบกลุ่มย่อย 30 hr. 086-4060846

  รับสอนสถิติแบบกลุ่มย่อย 30 hr.
  สถานที่เรียน อนุสาวรีย์ เดินทางสะดวก
  ราคา 3,300.-

  ติดต่อ 086-4060846

  รับสอน TOEFL IELTS TOEIC CU-TEP ติดต่อ 086-4060846

  รับสอน TOEFL IELTS TOEIC CU-TEP ติดต่อ 086-4060846

  ผู้เรียนสามารถเลือก วัน เวลา สถานที่ที่ต้องการเรียนได้ด้วยตนเอง

  เป็นการเรียนแบบตัวต่อตัว หรือ กลุ่มเล็ก หรือ กลุ่มใหญ่

  สามารถจับกลุ่มมาเองได้

  ผู้สอนมีความเป็นกันเองสูง

  ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-406-0846

  พิเศษรับลมร้อน !! คอร์สพิเศษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี @ [โคราช ปากช่อง]

  รับสอนพิเศษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี @ โคราช ปากช่อง แบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มละ1-3 คน

  โดยพี่ๆ ติวเตอร์จุฬา

  สนใจติดต่อ 086-4060846

  ทีมงานและอาจารย์ของ chulabraintutor จะเดินทางไปต่างประเทศช่วงวันที่ 19-21 ก.พ. 2557

  ทีมงานและอาจารย์ของ chulabraintutor จะเดินทางไปต่างประเทศช่วงวันที่ 19-21 ก.พ. 2557

  ผู้ใดต้องการติดต่อด่วน สามารถทิ้งข้อความและเบอร์ติดต่อกลับไว้ในช่อง COMMENT นะคะ

  ทางเราจะรีบทำการติดต่อกลับค่ะ

  thx

  รับสอนพิเศษตามบ้านทุกวิชา ทั้งไทย และอินเตอร์ อนุบาล ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย 086-4060846 [ทั่วประเทศ]

  รับสอนพิเศษตามบ้านทุกวิชา ทั้งไทย และอินเตอร์ อนุบาล ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย 086-4060846

  ติวสอบสาธิตเข้า ป.1 เสริมทักษะ เชาว์ปัญญา

  สอนฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ โดยติวเตอร์จุฬาฯ

  ติวเนื้อหามหาวิทยาลัย แคลคูลัส 1 ,แคลคูลัส 2 ,แคลคูลัส 3

  ติว GAT ,PAT 1 ,PAT 2 ,PAT 3 ,PAT 4 ,PAT 5 ,PAT 6 ,PAT 7

  ติว O-NET ,CU-TEP , CU-GET

  ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

  รับสอนพิเศษตามบ้านทุกวิชา อนุบาล ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย 086-4060846

  รับสอนพิเศษตามบ้านทุกวิชา อนุบาล ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย

  รับสอนพิเศษตามบ้านเพื่อติวสอบเข้าสาธิตเกษตร จุฬา มศว

  รับสอนพิเศษตามบ้านวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

  ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

  ประกาศเปิดทำการตามปกติ จากทางสถาบันรับสอนพิเศษตามบ้าน chulabraintutor.com

  รับสอนพิเศษตามบ้าน โดยทีมงานมืออาชีพติดต่อได้โดยตรง 086-4060846

  ประกาศจากทางสถาบันรับสอนพิเศษตามบ้าน chulabraintutor.com

  สามารถติดต่อได้ตามปกติที่เบอร์ 086-4060846

  รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ทุกระดับชั้น

  โดยติวเตอร์จากจุฬาฯ และสถาบันชั้นนำทั่วโลก

  ประกาศจากทางสถาบันรับสอนพิเศษตามบ้าน chulabraintutor.com

  รับสอนพิเศษตามบ้าน โดยทีมงานมืออาชีพติดต่อได้โดยการส่งข้อความ หรือ sms มาที่เบอร์ 086-406-0846

  ประกาศจากทางสถาบันรับสอนพิเศษตามบ้าน chulabraintutor.com

  ปิดสถาบัน วันที่ 17 – 20 ค่ะ พาพนักงานไปศึกษางานเพิ่มเติมที่ต่างประเทศประจำปี

  สามารถติดต่อได้โดยการส่งข้อความ หรือ sms มาที่เบอร์ 086-4060846

  รับสอนพิเศษตามบ้าน โดยทีมงานมืออาชีพ 086-4060846

  รับสอนพิเศษตามบ้าน โดยทีมงานมืออาชีพ

  ผู้เรียนสามารถระบุสถานที่ วัน และเวลาที่ต้องการเรียนได้

  ทุกวิชา ทุกหลักสูตรทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม

  ระดับอนุบาล ประถม ม.ต้น ม.ปลาย มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สอบแข่งขัน ชิงทุน เรียนต่อ สอบต่อนอก

  โดยติวเตอร์คุณภาพจากสถาบันชั้นนำของเมืองไทยและต่างประเทศ

  ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

  รับสอนพิเศษอนุบาลตัวต่อตัว

  รับสอนพิเศษอนุบาลตัวต่อตัว

  ติวสอบเข้า ป.1 ทั้งช่วงปิดเทอมและเปิดเทอม

  เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเรียนชั้นประถม

  ติวข้อสอบเข้า ป.1 สาธิตปทุมวัน สาธิตจุฬา สาธิตเกษตร สาธิตมศว.

  สอนทักษะการอ่าน การเขียน การบวก ลบ คูณ หาร โดยทีมติวเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญการสอน

  ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

  รับสอนพิเศษตามบ้านระดับ อนุบาล ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย

  รับสอนพิเศษตามบ้านระดับ อนุบาล ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย

  ติวสอบเข้าสาธิตเกษตร

  ติวสอบเข้าสาธิตจุฬา

  ติวสอบเข้าสาธิต มศว

  รับสอนพิเศษฟิสิกส์

  รับสอนพิเศษเคมี

  รับสอนพิเศษชีววิทยา

  รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์

  รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ

  รับสอนพิเศษภาษาไทย

  รับสอนพิเศษสังคม

  ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

  เคล็ดลับการเรียนเลขเก่งขึ้น (Improve Math Learning)

  เคล็ดลับการเรียนเลขเก่งขึ้น (Improve Math Learning)

  เคล็ดลับการเรียนเลขจากมหานครเซี่ยงไฮ้

  รัฐบาลท้องถิ่นของมหานครเซี่ยงไฮ้ได้ให้นักเรียนกลุ่มแรกฟังดนตรีของโมสาร์ตระหว่างทำโจทย์คณิตศาสตร์ เทียบกับอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้ฟัง ผลปรากฏว่าคะแนนของกลุ่มที่ฟังเพลงโมสาร์ตสูงขึ้นจากการทดสอบเดิม 62%
  ขณะที่กลุ่มที่ไม่ได้ฟัง มีคะแนนสูงขึ้นเพียง 14%

  ลองนำไปใช้กันนะคะ และอย่าลืมสิ่งที่สำคัญคือ ติวเตอร์ที่ดีจากจุฬาฯ

  ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

  ภารกิจของเรา

  ภารกิจของเรา คือ การให้การศึกษาและการเรียนรู้ที่ตอบสนองทุกความต้องการ สำหรับทุก ๆ การทดสอบและการประเมินผล  ทั้งการสอบเข้า การสอบต่าง ๆ ในโรงเรียน การสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัย อีกทั้งการสอบคัดเลือกที่วัดความสามารถต่าง ๆ

  เรามีบทเรียน และการทดสอบต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลในแต่ละโรงเรียนและมหาวิทยาลัย และข้อสอบเข้าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชื่อดัง เราได้ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถเตรียมความพร้อมอย่างมีมาตรฐานต่อการสอบในทุก ๆ สนามสอบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

  รับสอนพิเศษ เพื่อสอบรับตรงจุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล + สอบตรง บัญชี จุฬา คลิก www.chulabraintutor.com

  หรือ ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

  ความเห็นเกี่ยวกับการเรียนพิเศษบางส่วนจาก Texas USA

  บางคนเชื่อว่าการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอต่อการสอบแข่งขันในระดับต่าง ๆ แต่บางคนก็เชื่อว่าการเรียนในโรงเรียนเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ

  แล้วชาวต่างประเทศล่ะ เขาคิดเห็นอย่างไรกัน เราไปดูกัน

  “ดิฉันเชื่อว่ามีความแตกต่างในกลุ่มนักเรียนที่ได้รับการสอนพิเศษเพิ่มเติมจากการเรียนในโรงเรียน มากกว่า 90% ของนักเรียนของฉันที่ผ่านการทดสอบในวิชาต่าง ๆ และดิฉันตั้งใจที่จะใช้แผนการเรียนพิเศษอย่างกว้างขวางกับนักเรียนที่ยังสอบไม่ผ่านต่อไป”
  Vickie Fletcher
  Math Teacher
  Hubbard ISD

  เป็นคำพูดส่วนหนึ่งของ Math Teacher ในอเมริกา ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการเรียนพิเศษนั้นมีความจำเป็นต่อการนำไปใช้ในการสอบสำหรับเด็กบางคนได้จริง

   

  รับสอนพิเศษ เพื่อสอบรับตรงจุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล + สอบตรง บัญชี จุฬา คลิก www.chulabraintutor.com

  หรือ ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

  รับทำ spss

  รับทำ spss

  รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วย spss และวิธีการทางสถิติ
  รับให้คำแนะนำทางด้าน spss และสถิติ
  รับปรึกษาปัญหาทางด้านการวิจัย และปัญหาเกี่ยวกับข้อมูล
  โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถิติ จากจุฬาฯ

  ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

  รับติวคณิตศาสตร์ ม.6

  รับติวคณิตศาสตร์ ม.6
  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
  การแจกแจงปกติ
  ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน
  ลำดับและอนุกรมอนันต์
  แคลคูลัส
  กำหนดการเชิงเส้น

   

  ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

   

  รับติวคณิตศาสตร์ ม.5

  รับติวคณิตศาสตร์ ม.5
  เอ็กซ์ไพเนนเชียล ลอการิทึม
  ตรีโกณมิติ
  เวกเตอร์
  จำนวนเชิงซ้อน
  ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
  ความน่าจะเป็น

   

  ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

   

  รับติวคณิตศาสตร์ ม.ปลาย , PAT 1, สอบตรงวิชาคณิตศาสตร์

  รับติวคณิตศาสตร์ ม.ปลาย , PAT 1, สอบตรงวิชาคณิตศาสตร์

  รับติวคณิตศาสตร์ ม.4
  ตรรกศาสตร์
  จำนวนจริง
  ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
  เมทริกซ์
  ฟังก์ชัน
  เรขาคณิตวิเคราะห์

   

  ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

   

  ติวสถิติ

  รับติวสถิติ

  Central tendency
  Mean
  Median
  Mode
  When to use Mean ,Median ,and Mode
  ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

  รับติวสอบตรงมหิดลอินเตอร์

  รับติวสอบตรงมหิดลอินเตอร์

  ติวสอบเข้ามหิดลอินเตอร์

  หลักสูตรปริญญาตรี มหิดลอินเตอร์ มีดังนี้

  1. หลักสูตรศิลปศาสตร์ (B.A.)
  หลักสูตรศิลปศาสตร์ในสาขา สังคมศึกษา, การออกแบบนิเทศสิลป์, และ กลุ่มวิชาศิลปะสร้างสรรค์สื่อบันเทิง

  2. หลักสูตรการบริหารธุรกิจ (B.B.A.)
  หลักสูตรการบริหารธุรกิจ มีสาขาวิชาแยกย่อยได้แก่ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, การเงิน, ระบบสารสนเทศ, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การตลาด, และ การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

  3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์ (B.SC.)
  หลักสูตรวิทยาศาสตร์ได้เปิด 7 สาขาวิชาย่อย ได้แก่ คณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เคมี, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และฟิสิกส์

  4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (B.Eng.)
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  5. หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (B.N.S.)

  การสอบเข้ามหิดลอินเตอร์ จะต้องมีคะแนน ดังนี้


  1. ภาษาอังกฤษ TOEFL 550 หรือ IELTS 6.0
  listening & Speaking
  เพื่อใช้สอบเตรียมการสอบ TOEFL สำหรับศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรนานาชาติ
  Writing การเขียนเรียงความ (Essay)
  การอ่านเพื่อการวิเคราะห์ และจับใจความสำคัญ (Analysis & Comprehension)

  2. Math SAT 1 คะแนนรวม 1,650 และคณิตศาสตร์ 580
  วิชา Refresher Math
  วิชา Intensive Math

  คุณสมบัติผู้สมัคร มีดังนี้

  1. เป็นผู้จบการศึกษาในประเทศไทย สอบผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

  ผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศ สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายจากประเทศนั้น และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

  ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอมสุดท้าย หรือ กำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ ระดับเกรด 12 เทอมสุดท้าย
  (เฉพาะผู้ที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น )
  หมายเหตุ
  1. ผู้สมัครที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย และผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีจดหมายรับรองการเทียบความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการของไทย มายื่นในวันสมัครด้วย
  2. ผู้ขอโอนย้ายจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศ นักศึกษาต้องผ่านการสอบคัดเลือกของวิทยาลัยนานาชาติก่อน จากนั้นนำใบแสดงผลการเรียน (Transcript) และรายละเอียดวิชาต่างๆ (Course Description) มาประกอบการพิจารณาการโอนหน่วยกิต

  รับสอนพิเศษ เพื่อสอบเข้ามหิดลอินเตอร์ คลิก www.chulabraintutor.com

  หรือ ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

  Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  Posted in แนะนำการเรียน by admin. No Comments

  รับติวสอบเข้า BBA จุฬา

  รับติวสอบเข้า BBA จุฬา

  สอบตรงเข้าBBA จุฬาฯ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

  ต้องมีคะแนน CU-TEP = 550 หรือ TOEFL =Internet Based= 79 หรือ Paper Based=550 หรือ IELTS= 6.0 หรือ SAT (Critical Reading) = 500
  (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

  คะแนน SAT1 และ CU-AAT (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

  รับติวเพื่อสอบเข้า BBA แบบตัวต่อตัว คลิก chulabraintutor.com

  หรือ ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

  รับติว กสพท

  รับติว กสพท

  คณิตศาสตร์
  ฟิสิกส์
  เคมี
  ชีววิทยา
  ภาษาไทย
  สังคม

  เพื่อสอบ กสพท แบบตัวต่อตัว

  ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

  รับติวรับตรงบัญชี จุฬา 56

  รับติวรับตรงบัญชี จุฬา 56

  ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

  รับสอน statistics ระดับมหาวิทยาลัย

   

  รับสอน statistics ระดับมหาวิทยาลัย

  ความน่าจะเป็น
  Uniform
  Poisson
  Binomial

  ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

  รับติว SMART 1

  รับติว SMART 1

  เพื่อสอบเข้าบัญชีธรรมศาสตร์

  ครอบคลุมเนื้อหา SMART 1 ที่จำเป็นทั้งหมด

  ทั้งพีชคณิต จำนวนจริง เซต ฟังก์ชัน
  ความน่าจะเป็น สถิติ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
  เรขาคณิตวิเคราะห์ ลำดับและอนุกรม

  นอกจากนี้ยังอัดแน่นไปด้วยการเสริมสร้างความสามารถด้านการอ่าน
  ด้านภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไป เพื่อใช้ในการสอบอีกด้วย

  ดำเนินการสอนโดยติวเตอร์ที่มีประสบการณ์ทั้งทางด้านบริหารจัดการและทักษะคณิตศาสตร์ขั้นสูง

  ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846


  SMART-I  คืออะไร ?

  SMART-I (Scholastic Management Aptitude Requirement Test Centera Thammasat University ) คือ การทดสอบ เพื่อประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของบุคคลในการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (SMART-I for Undergraduate Level) ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและ หลักสูตรนานาชาติ (BBA) ผ่านโครงการรับตรง (Direct Entrance) ได้แก่บัญชี (ทั้งหลักสูตร 5 ปี และ 4 ปี) บริหารธุรกิจ (ทั้งหลักสูตร 5 ปี และ 4 ปี) และ BBA หลักสูตรบริหารธุรกิจภาคอินเตอร์

  ใน 1 ปี จะมีการจัดสอบ SMART-I ประมาณ 5 ครั้ง เราสามารถสอบกี่ครั้งก็ได้ ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย สามารถสอบได้หมด แต่ตอนนำคะแนนไปยื่นเข้าศึกษาต่อต้องยื่นขณะเรียนอยู่ ม.6 หรือจบ ม.6 แล้ว และผลคะแนนที่สอบสามารถเก็บไว้ยื่นได้ 2 ปี

   

  รับติวสอบ SMART 1 แบบตัวต่อตัว โทรเลย 086-4060846

   

  แนวข้อสอบ SMART-I

  ข้อสอบ SMART-I เป็นภาษาไทย แบบปรนัยทั้งหมด 120 ข้อ รวมเวลาสอบประมาณ 3 ชั่วโมง 15 นาที โดยวัดความสามารถด้านต่างๆ ตามสัดส่วนดังนี้

  ด้านคณิตศาสตร์ (30 ข้อ 5 ตัวเลือก 60 นาที) 30 %
  วัดความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับการบัญชีและบริหารธุรกิจ เนื้อหาประกอบด้วยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพีชคณิต บัญญัติไตรยางศ์ ร้อยละ กำไรขาดทุน อัตราส่วน ของผสม การเพิ่มการลด การคิดดอกเบี้ย การทำงาน พื้นที่ปริมาตร ความเร็ว-การเคลื่อนที่ จำนวนจริง เซต สมการ อสมการ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์ วิธีเรียงสับเปลี่ยนและจัดหมู่ความน่าจะเป็น สถิติ ลำดับและอนุกรม

  แนวข้อสอบเป็นการนำโจทย์เลข ม.ต้น มาประยุกต์ให้ยากและยาวขึ้น ระดับความยากใกล้เคียงกับข้อสอบคณิตศาสตร์ของ GMAT หรือ CU-BEST แต่มีความซับซ้อนน้อยกว่า แนะนำให้ซ้อมทำโจทย์บ่อยๆ ไม่ต้องหลากหลายแนว แต่ขอให้ถ้าเจอแนวนี้ จะต้องทำได้เร็ว คล่อง ประยุกต์ได้ เพราะข้อสอบมักจะนำข้อสอบเก่าในปีก่อนๆหรือครั้งก่อนๆ มาเปลี่ยนตัวเลข เพราะฉะนั้น จึงควรฝึกทำข้อสอบเก่าๆให้คล่อง

  ด้านการอ่าน (30 ข้อ 5 ตัวเลือก 60 นาที) 25 %
  เป็นข้อสอบซึ่งวัดความสามารถในการทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นของข้อความหรือบทความ ประกอบ ด้วย บทความสั้นประมาณ 10 ข้อ และบทความยาวประมาณ 40-50 บรรทัดหรือ 1-2 หน้ากระดาษ A4 จำนวน 2-3 บทความ ประมาณ 20 ข้อ

  การอ่านส่วนใหญ่เป็นการทดสอบเพื่ออ่านจับใจความหรือลักษณะเด่นบทความที่นำมาให้อ่านเนื้อหาค่อนข้างเกี่ยวกับเชิงธุรกิจ หรือ เศรษฐกิจ ต้องอ่านให้เร็วและจับประเด็นหลักให้ได้ ควรฝึกทดสอบอ่านข้อสอบภาษาไทยปีเก่าๆ ที่มีบทความยาวๆ หรือ ข้อสอบภาค ก. ของ ก.พ. ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆ กัน

  ด้านภาษาอังกฤษ (40 ข้อ 4 ตัวเลือก 60 นาที) 30 %
  เป็นข้อสอบซึ่งวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะด้านการอ่านบทความ คำศัพท์ และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย

  Reading Comprehension 3 เรื่อง                                20 ข้อ
  Sentence Completion (เติมคำ, เติมประโยค)                10 ข้อ
  Vocabulary                                                                5 ข้อ
  Error                                                                          5 ข้อ
  ข้อสอบภาษาอังกฤษอาศัยความรู้ทั้งเรื่องคำศัพท์,แกรมม่า และก็ต้องอาศัยประสบการณ์ในเรื่องของการอ่าน ส่วนที่ยากที่สุดคือส่วนของ Reading เพราะจะใช้เวลานาน ส่วนใหญ่ดัดแปลงจากข้อสอบ TU-GET ของสถาบันภาษา ธรรมศาสตร์ ดังนั้นรูปแบบของข้อสอบจึงคล้ายข้อสอบ TU-GET

  ความรู้รอบตัว (20 ข้อ 15 นาที) 10 %
  เป็นข้อสอบซึ่งวัดความรอบรู้ข้อมูลที่สำคัญของประเทศไทย ด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม การเงิน การคลัง การเมือง และเทคโนโลยี รวมถึงข่าวสารต่างๆ ในปัจจุบัน สถานการณ์โลก ความรอบรู้ในด้านต่างๆ องค์กรหรือหน่วยงานที่สำคัญทั้งใน และนอกประเทศ ชื่อบุคคลสำคัญ เหตุการณ์บ้านเมืองหรือเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในช่วงใกล้สอบควรติดตามข่าวสารต่างๆตลอดเวลา รวมทั้งควรอ่านหนังสือพิมพ์ธุรกิจบ้าง

  ข้อสอบ 4 ส่วนแจกข้อสอบทุกส่วนพร้อมกัน และกำหนดให้ทำแต่ละส่วนตามช่วงเวลาที่กำหนด

  สำหรับสัดส่วนที่เหลืออีก 5 % คือคะแนนสัมภาษณ์ ( ใช้หลังสอบติดข้อเขียนไปแล้ว) คะแนนขั้นต่ำ ของทุกวิชาต้องมากกว่า 30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถยื่นคะแนนได้และคะแนนรวมเมื่อแปลงออกมาแล้วจะต้องไม่น้อยกว่า 47.5 คะแนน จาก 95 คะแนน

   

  รับติวสอบ SMART 1 แบบตัวต่อตัว โทรเลย 086-4060846

  รับสอนพิเศษ GAT เชื่อมโยง

  รับสอนพิเศษ GAT เชื่อมโยง

  เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

  โดยทีมงานติวเตอร์คุณภาพที่ได้เต็ม 150 มาแล้ว

  และมีประสบการณ์ในการสอนผู้อื่นให้ได้คะแนนเต็ม 150 มาแล้วอีกมากมาย

  เผยเทคนิคการทำ GAT เชื่อมโยงแบบง่ายๆ และรวดเร็ว
  - ใช้ 99H ตอนไหน
  - ต้องอ่านข้อความทั้งหมดอย่างละเอียดหรือไม่
  - ยึดข้อความในข้อไหนเป็นประเด็นหลัก
  - เทคนิคการฝนรหัส

  ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

  ——————————————————————

  รับบริการจัดส่งติวเตอร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำไปสอนถึงที่บ้าน หรือตามสถานที่ต่างๆที่ต้องการ ติดต่อ 086-4060846

  ทุกวิชา ทุกระดับชั้น ทุกหลักสูตรทั้งไทยและอินเตอร์

  ทุกตามความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง

  พร้อมบริการคำแนะนำการเรียนจากรุ่นพี่มหาลัยชื่อดังทั่วประเทศไทย

  สมัครเรียน โทรติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

  รับสอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย ม.4 ม.5 ม.6 + GMAT

  รับสอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย ม.4 ม.5 ม.6

  รับติวสอบ PAT1

  รับสอน GMAT

  ทั้งแบบตัวต่อตัวหรือแบบเดี่ยว

  ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

  รับสอนพิเศษระดับมหาวิทยาลัย STATISTICS

  รับสอนพิเศษระดับมหาวิทยาลัย

  STATISTICS ระดับมหาวิทยาลัย

  SPSS

  เศรษฐศาสตร์ ECON

  CALCULUS 1 2 3

  BUSINESS FINANCE

  บัญชี

  ตัวต่อตัวทั้งเดี่ยว หรือกลุ่ม โดยผู้สอนที่มีประสบการณ์

  รับรองผลด้านเนื้อหา 100%

  ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

  รับติว CU-TEP โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษทางด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด

  รับติว CU-TEP หรือ Chulalongkorn University Test of English Proficiency

  เพื่อใช้ในการเข้าศึกษาต่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษทางด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด

  หรือ Listening Reading Writing Grammar และ Error recognition

  ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

  หรือต้องการติววิชาอื่น ๆ คลิก http://www.chulabraintutor.com/

  รับติวสอบตรงเข้าจุฬา ทุกคณะ

  รับติวสอบตรงเข้าจุฬา คณะเภสัชศาสตร์

  สัตวแพทยศาสตร์

  วิทยาศาสตร์

  วิศวกรรมศาสตร์

  สถาปัตยกรรมศาสตร์

  พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

  เศรษฐศาสตร์

  จิตวิทยา

  ครุศาสตร์

  รัฐศาสตร์

  ศิลปกรรมศาสตร์

  โดยนิสิตจุฬาคณะนั้น ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนเพื่อสอบตรงเข้าคณะต่าง ๆ

  ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

  หรือคลิก  http://www.chulabraintutor.com/

  รับสอนสถิติ ติวสถิติ ระดับมหาวิทยาลัย 086-4060846

  รับสอนสถิติ ติวสถิติ ระดับมหาวิทยาลัย 086-4060846

  รับสอนสถิติระดับมหาวิทยาลัย

  ติว STAT

  Business Statistics

  Probability Theory

  โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถิติ

  ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

   

  รับสอนพิเศษวิชาสถิติ หรือ statistics จุฬา ทั้ง STAT 1 และ STAT 2

  รับติว

  STAT ธรรมศาสตร์ 

  STAT SIIT

  STAT เกษตร

  STAT มหิดล

  STAT ลาดกระบัง

  STAT inter

  STAT มศว

  STAT ทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัย

   

  บริการด้านอื่น ๆ

  รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วย spss และวิธีการทางสถิติ

  รับให้คำแนะนำทางด้าน spss และสถิติ

  รับปรึกษาปัญหาทางด้านการวิจัย และปัญหาเกี่ยวกับข้อมูล

  โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถิติ จากจุฬาฯ

   

  ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

   

  หัวข้อยอดนิยม

  Central tendency

  Mean

  Median

  Mode

  When to use Mean ,Median ,and Mode

  Probability

  Business Statistics

  Probability Theory

  T test

  F test

  ANOVA

  Chi square

  Regression

   

  ติดต่อเรา

  086-4060846

  หากไม่มีผู้รับสาย สามารถส่ง sms แจ้งความประสงค์และทางเราจะรีบติดต่อกลับโดยเร็วค่ะ

  แบบฟอร์ม sms ::: ชื่อผู้เรียน , วิชาที่ต้องการเรียน , สถานที่ , เวลาที่ต้องการเรียน

   

   

   

  Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  Posted in แนะนำการเรียน by admin. No Comments

  ติวระดับมหาวิทยาลัย ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

  รับติวคณิตศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย
  รับติว CALCULUS I , II , III ระดับมหาวิทยาลัย
  รับติว PHYSICS ระดับมหาวิทยาลัย
  รับติว STAT ระดับมหาวิทยาลัย
  รับติวสถิติระดับมหาวิทยาลัย
  รับติว SPSS ระดับมหาวิทยาลัย
  รับติวสอบ GMAT
  รับติวสอบ CU-TEP
  รับติวสอบ CU-AAT

  โทรปรึกษาปัญหาเพื่อวางแผนการเรียนได้ตลอดเวลาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
  ติดต่อหาคนสอนพิเศษตัวต่อตัว ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

  Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  Posted in รับสอนพิเศษตัวต่อตัว by admin. No Comments

  รับสอนพิเศษตัวต่อตัว chulabraintutor.com

  0864060846 chulabraintutor รับสอนพิเศษ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

  ติวการบ้าน ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ติว onet ติวสอบตรงทุกมหาวิทยาลัย

  รับสอนพิเศษ chulabraintutor.com

  0864060846 chulabraintutor รับสอนพิเศษ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

  รับสอนพิเศษตัวต่อตัว ทุกวิชา ทุกระดับชั้น

  รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ + รับสอนคณิตศาสตร์ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ติวสอบเข้าแพทย์ เภสัช ทันตแพทย์ + สอบตรง admission ทุกมหาวิทยาลัย

  รับสอนพิเศษ โดยติวเตอร์จุฬา chulabraintutor.com

   

  สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนคณิตศาสตร์ตัวต่อตัว รับสอนพิเศษตัวต่อตัว ทุกวิชา
  086-4060846
  http://www.chulabraintutor.com

  รับสอนพิเศษ ติวสอบแพทย์ เภสัช ทันตแพทย์ สอบตรง admission ทุกมหาวิทยาลัย
  http://www.chulabraintutor.com/tutor/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%…

  สมัครเรียนกดhttp://www.chulabraintutor.com/%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4%…

  รับสอนคณิตศาสตร์ ตัวต่อตัว

  รับสอนคณิตศาสตร์ ตัวต่อตัว

  รับติวเข้มตัวต่อตัววิชาคณิตศาสตร์ ทั้งช่วงเปิดเทอม และปิดเทอม

  สอนพิเศษตัวต่อตัวทั้งหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตร English Program

  โดยทีมงานคนสอนพิเศษตัวต่อตัวจากจุฬาฯที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนพิเศษตัวต่อตัวตามบ้าน และนอกสถานที่

  ทางเรารับสอนพิเศษตัวต่อตัวเพื่อติวเพิ่มเกรด กวดวิชาติวเข้าโรงเรียนชื่อดังต่าง ๆ เช่น เตรียมอุดม มหิดลวิทยานุสรณ์ หอวัง สวนกุหลาบ เป็นต้น

  อีกทั้งยังรับสอนพิเศษตัวต่อตัวเพื่อติวเพิ่มเกรด กวดวิชาติวเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังต่าง ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์

  นอกจากนี้ยังมีติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถม 1
  ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถม 2
  ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถม 3
  ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถม 4
  ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถม 5
  ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถม 6
  ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นม.1
  ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นม.2
  ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นม.3
  ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นม.4
  ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นม.5
  ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นม.6
  อีกด้วย

  สอนพิเศษตัวต่อตัว PAT 1 วิชาคณิตศาสตร์

  ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-406-0846
  โทรปรึกษาปัญหาเพื่อวางแผนการเรียนได้ตลอดเวลาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฟรี สอนพิเศษตัวต่อตัว

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฟรี สอนพิเศษตัวต่อตัว

  0864060846 chulabraintutor FREE GAT PAT กลุ่มใหญ่ กวด กวดวิชา การสอบ GAT/PAT การใช้ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ คนสอนพิเศษตัวต่อตัว ตัวต่อตัว ติว o-net ติวกลุ่มเล็ก ติวบัญชี ติวบัญชีจุฬา ติวรับตรง ติวสอบตรง ติวเข้มตัวต่อตัว ติวเข้าเครือคาทอลิก ติวเข้าโรงเรียนในเครือสาธิต ติวเตอร์ ติวเตอร์จุฬา ติวเตอร์ตัวต่อตัว รับสอนพิเศษตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว หาคนสอนตัวต่อตัว

  รับสอนคณิตศาสตร์ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย

   

  สอนพิเศษตัวต่อตัว สอนพิเศษเป็นกลุ่ม สอนพิเศษตามบ้าน
  ตามความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ

  เรียนพิเศษตัวต่อตัว นั้นดีอย่างไร

  chulabraintutor คืออะไร

  http://www.chulabraintutor.com คือ สถาบันที่รับสอนพิเศษตัวต่อตัว สอนพิเศษเป็นกลุ่ม สอนพิเศษตามบ้าน
  ตามความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ
  โดยมีทีมงานติวเตอร์จุฬาที่มีคุณภาพ
  มีประสบการณ์การสอน

  ผู้เรียนสามารถระบุความต้องการได้ว่าต้องการรูปแบบการสอนแบบไหน
  ต้องการสอบเข้าที่ไหน ต้องการเน้นวิชาไหน เป็นต้น

  การเรียนตัวต่อตัวมีข้อดีคือ เป็นการเรียนแบบสบาย ๆ สามารถถามได้ทันทีที่สงสัย และโทรถามติวเตอร์ได้หลังจากที่เรียนได้ตลอดเวลาเมื่อกลับไปทบทวนด้วยตนเอง

  โทรปรึกษาปัญหาเพื่อวางแผนการเรียนได้ตลอดเวลา ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
  ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

  สอนพิเศษตัวต่อตัว ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

  สอนพิเศษตัวต่อตัว
  ติวเตอร์ตัวต่อตัว
  หาคนสอนตัวต่อตัว
  ติวเข้มตัวต่อตัว
  รับสอนพิเศษ รับสอนการบ้าน
  รับติว รับกวดวิชา
  คณิตศาสตร์ตัวต่อตัว
  โดยติวเตอร์จุฬา
  รับติวสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย
  รับติวสอบตรงเข้าจุฬา
  รับติวสอบตรงเข้าธรรมศาสตร์
  รับติวสอบ SMART 1
  รับติวสอบ GMAT
  รับติวสอบ CU-TEP
  รับติวสอบ CU-AAT

  โทรปรึกษาปัญหาเพื่อวางแผนการเรียนได้ตลอดเวลาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
  ติดต่อหาคนสอนพิเศษตัวต่อตัว ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

  รับสอนพิเศษตัวต่อตัว

  รับสอนพิเศษตัวต่อตัว

  สอนพิเศษตัวต่อตัว :: ภาษาอังกฤษการใช้ MUST (ต่อ) ฟรี

  หาคนสอนพิเศษ

  หาคนสอนพิเศษ

  นอกจาก must กับ have to ที่แปลว่าต้องแล้ว

  ยังมีคำว่า have got to กับ need to อีกด้วย

  หมายความว่า “จำเป็นที่จะต้องทำ”

  ดังนั้น ถ้าต้องการพูดว่า ฉันต้องไปแล้ว

  พูดได้ 4 แบบดังนี้

  1. I must go.
  2. I have to go.
  3. I have got to go.
  4. I need to go.

  แบ่งปันความรู้การใช้ภาษาอังกฤษโดยทีมติวเตอร์ตัวต่อตัวจาก chulabraintutor.com

  โทรปรึกษาปัญหาเพื่อวางแผนการเรียนภาษาอังกฤษได้ตลอดเวลาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

  ติดต่อหาคนสอนพิเศษตัวต่อตัวภาษาอังกฤษ ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

  สอนพิเศษตัวต่อตัว :: การใช้ภาษาอังกฤษเรื่องการใช้ MUST ฟรี

  คำว่า”ต้อง” ภาษาอังกฤษใช้ได้ 2 วิธี คือ

  1. MUST
  2. HAVE TO + verb

  เช่น ฉันต้องกลับบ้าน ใช้ได้สองแบบ คือ
  I must go home.
  I have to go home.
  ทั้งสองประโยคให้ความหมายเหมือนกัน

  เวลาเป็นประโยคคำถามว่า ฉันต้องทำหรือ?
  ให้ใช้ว่า Must I ? หรือใช้ว่า Do I have to?

  แบ่งปันความรู้การใช้ภาษาอังกฤษโดยทีมติวเตอร์ตัวต่อตัวจาก chulabraintutor.com

  โทรปรึกษาปัญหาเพื่อวางแผนการเรียนได้ตลอดเวลาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

  ติดต่อหาคนสอนพิเศษตัวต่อตัว ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

  หาคนสอนตัวต่อตัวคณิตศาสตร์อยู่รึเปล่า ถ้าใช่คลิกเลย ?

  หาคนสอนตัวต่อตัวคณิตศาสตร์

  หาคนสอนตัวต่อตัวคณิตศาสตร์

  รับติวเข้มตัวต่อตัววิชาคณิตศาสตร์ ทั้งช่วงเปิดเทอม และปิดเทอม

  สอนพิเศษตัวต่อตัวทั้งหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตร English Program

  โดยทีมงานคนสอนพิเศษตัวต่อตัวจากจุฬาฯที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนพิเศษตัวต่อตัวตามบ้าน และนอกสถานที่

  ทางเรารับสอนพิเศษตัวต่อตัวเพื่อติวเพิ่มเกรด กวดวิชาติวเข้าโรงเรียนชื่อดังต่าง ๆ เช่น เตรียมอุดม มหิดลวิทยานุสรณ์ หอวัง สวนกุหลาบ เป็นต้น

  อีกทั้งยังรับสอนพิเศษตัวต่อตัวเพื่อติวเพิ่มเกรด กวดวิชาติวเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังต่าง ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์

  นอกจากนี้ยังมีติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถม 1
  ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถม 2
  ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถม 3
  ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถม 4
  ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถม 5
  ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถม 6
  ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นม.1
  ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นม.2
  ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นม.3
  ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นม.4
  ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นม.5
  ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นม.6
  อีกด้วย

  สอนพิเศษตัวต่อตัว PAT 1 วิชาคณิตศาสตร์

  ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-406-0846
  โทรปรึกษาปัญหาเพื่อวางแผนการเรียนได้ตลอดเวลาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

  การเรียนแบบเรียนตัวต่อตัว หรือ สอนพิเศษตัวต่อตัว หรือ ติวเตอร์ตัวต่อตัว นั้นดีอย่างไร

  การเรียนแบบเรียนตัวต่อตัว หรือ สอนพิเศษตัวต่อตัว นั้นดีอย่างไร

  การเรียนแบบเรียนตัวต่อตัว

  การเรียนแบบเรียนตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว นั้นดีอย่างไร

  การเรียนในห้องเรียนนั้น จำนวนเด็กนักเรียนที่มาก ทำให้ครูผู้สอนให้ความดูแลไม่ทั่วถึง

  การเรียนแบบตัวต่อตัวนั้น เป็นการเรียนไปในแบบที่เด็กไม่เคอะเขิน

  และสามารถถามได้ทันทีเมื่อเกิดข้อสงสัย

  การเรียนรู้ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ นักเรียนเกิดความสงสัย และได้คำตอบที่ชัดเจน

  นักเรียนจะเกิดความรู้ความจำขึ้นมาในทันที

  แต่หากปล่อยไว้ คำถามที่เกิดขึ้นก็จะค่อย ๆ หายไป โดยมิได้รับคำตอบ จะทำให้ไม่เกิดความรู้ขึ้น

  ดังนั้น คุณแม่ ผู้ปกครอง ควรหาติวเตอร์ส่วนตัวไว้สักคนหนึ่ง ที่มีความรู้ความสามารถรอบด้าน

  สามารถตอบคำถามในสิ่งที่เด็ก ๆ สงสัยได้ ไม่ว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นความรู้นอกห้องเรียนก็ได้

  แต่การตอบคำถามที่เด็ก ๆ เกิดคำถามเหล่านั้น ไม่เกินความสามรถของติวเตอร์จุฬา และทีมงานในการตอบคำถามปัญหาต่างของเรา

  ซึ่งมีประสบการณ์ รับสอนพิเศษอนุบาล รับสอนพิเศษตามบ้านประถม รับสอนพิเศษตามบ้าน

  ซึ่งจะเป็นการติวกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ก็ได้

  ทางเรามีทีมงานติวเตอร์คุณภาพจากจุฬาฯจำนวนมาก

  ติดต่อทางโทรศัพท์กับสถาบันได้โดยตรง 086-406-0846

  แนะนำการเรียน การอ่านหนังสือ

  วันนี้มาแนะนำการเรียนค่ะ

  วันก่อนดิฉันอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับการศึกษาสิ่งต่างๆ

  เค้าบอกว่าควรศึกษาหรืออ่านหนังสือในตอนเช้า ช่วงตี 5 – 9 โมงเช้า

  ซึ่งเป็นเวลาที่ดีที่สุด

  ซึ่งการอ่านหนังสือในตอนเช้าเพียง 1 ชั่วโมง ให้ผลดีกว่าการอ่านตอนกลางคืนถึง 2-3 เท่า

  นั่นก็คือ ถ้าคุณอ่านตอนกลางคืน 3 ชั่วโมง คุณจะใช้เวลาอ่านตอนเช้าเพียงชั่วโมงเดียวเท่านั้นค่ะ

  ลองเอาไปใช้ในการเรียนดูนะคะ

  หรือถ้าต้องการการเรียนเสริมแบบตัวต่อตัว ก็ติดต่อดิฉันได้เลยค่ะ

  ทุกวิชา ทุกสถาบัน ทางเรามีติวเตอร์คอยซับพอร์ตจำนวนหนึ่งค่ะ

  086-4060846

  การเรียน การอ่านหนังสือ

  การเรียน การอ่านหนังสือ

  นามบัตรใหม่ของ chulabraintutor มาแล้วค่ะ

  นามบัตรใหม่ของ chulabraintutor มาแล้วค่ะ

  ใครมาสมัครเรียนพร้อมนามบัตรนี้

  รับส่วนลดค่าเรียนไปเลย 20% ค่ะ

  chulabraintutor

  chulabraintutor

  ทางเรารับสอนพิเศษทั้งตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่ม

  ระดับชั้น ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย

  ทุกวิชา

  ทางเรามีทีมติวเตอร์ที่มีประสบการณ์รออยู่ค่ะ

  ประสบการณ์สอน

  - ติวสอบเข้าแพทย์ วิชาเคมี EP สาธิตมหาวิทยาลัยรังสิต
  - เคมี grade 10 นานาชาติร่วมฤดี
  - คณิตศาสตร์ grade 4 นานาชาติร่วมฤดี
  - คณิตศาสตร์ ป.4 เซนต์โยเซฟคอนแวนต์
  - ภาษาไทย ม.2 สาธิต ม.เกษตร
  - math onet EP สามเสนวิทยาลัย
  - เคมี ม.6 พระหฤทัยคอนแวนต์ 2
  - คณิตศาสตร์ ม.5 โรงเรียนราชินี
  - คณิตศาสตร์ ม.3 มาแตร์เดอี
  - business finance ระดับมหาวิทยาลัย

  Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  Posted in เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง by admin. No Comments

  รับสอนพิเศษประถมศึกษา ตัวต่อตัว ที่บ้านหรือตามสถานที่ใกล้บ้านคุณตามที่นัดหมาย 086-4060846

  รับสอนพิเศษประถมศึกษา ตัวต่อตัว ที่บ้านหรือตามสถานที่ใกล้บ้านคุณตามที่นัดหมาย

  รับสอนพิเศษตามบ้าน ทั้งช่วงปิดเทอมและเปิดเทอม หลักสูตรไทยและนานาชาติ

  รับสอนพิเศษตามบ้านประถม 1
  รับสอนพิเศษตามบ้านประถม 2
  รับสอนพิเศษตามบ้านประถม 3
  รับสอนพิเศษตามบ้านประถม 4
  รับสอนพิเศษตามบ้านประถม 5
  รับสอนพิเศษตามบ้านประถม 6

  โดยติวเตอร์จากจุฬา มีประสบการณ์ในการสอน

  ติดต่อ 086-4060846

  Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  Posted in รับสอนพิเศษตัวต่อตัว เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง by admin. No Comments

  รับสอนพิเศษอนุบาล ตัวต่อตัว ให้คำปรึกษาฟรี เรามีทีมงานในการตอบคำถามปัญหาต่าง ๆ ไม่เรียนไม่คิดตังค์ค่ะ 086-4060846

  รับสอนพิเศษอนุบาล ตัวต่อตัว

  รับสอนพิเศษตามบ้าน ตัวต่อตัว ติวเข้าโรงเรียนในเครือสาธิต ติวเข้าเครือคาทอลิก ทั้งในและนอกสถานที่

  รับสอนพิเศษตามบ้านทั้งช่วงปิดเทอม และเปิดเทอม ทั้งหลักสูตรไทย และหลักสูตรนานาชาติ

  รับสอนพิเศษอนุบาล กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นครปฐม นนทบุรี สยาม อนุสาวรีย์ พระราม 2 ปิ่นเกล้า บางกะปิ อ่อนนุช บางนา BTS ต่างๆ

  ให้คำปรึกษาฟรี เรามีทีมงานในการตอบคำถามปัญหาต่าง ๆ ไม่เรียนไม่คิดตังค์ค่ะ 086-4060846

  Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  Posted in รับสอนพิเศษตัวต่อตัว เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง by admin. 2 Comments

  รับสอนพิเศษตัวต่อตัววิชาสถิติ หรือ STAT หรือ STATISTICS 086-4060846 สถิติ คณิตศาสตร์,สถิติ,STAT รับสอนพิเศษตัวต่อตัว สถิติ คณิตศาสตร์ สถิติ stat

  รับสอนพิเศษตัวต่อตัว สถิติ คณิตศาสตร์ สถิติ stat ,รับสอนพิเศษตัวต่อตัววิชาสถิติหรือ STAT หรือ STATISTICS , สถิติ คณิตศาสตร์, สถิติ , STAT , รับสอนพิเศษตัวต่อตัว สถิติ คณิตศาสตร์ สถิติ stat

  รับสอนทุกระดับ ตั้งแต่ มัธยม จนถึง มหาวิทยาลัย

  สอนที่บ้าน หรือ ตามสถานที่ที่สะดวกใกล้บ้านคุณ

  โทรปรึกษาเนื้อหาวิชาได้ตลอดเวลา ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

  โดยผู้ให้คำปรึกษาคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติ โดยมีประสบการณ์ในการสอนทั้งสถิติมหาวิยาลัย และ SPSS อีกทั้งยังผ่านการทำวิจัยและช่วยเหลือผู้ทำวิจัยมาแล้วมากมาย

  Read the rest of รับสอนพิเศษตัวต่อตัววิชาสถิติ หรือ STAT หรือ STATISTICS 086-4060846 สถิติ คณิตศาสตร์,สถิติ,STAT รับสอนพิเศษตัวต่อตัว สถิติ คณิตศาสตร์ สถิติ stat

  การสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555)

  การสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555)
  คุณสมบัติผู้สมัคร : เป็นนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ สูงกว่า ม.6 ขึ้นไป
  สมัครสอบ  : วันที่ 2 – 30 กรกฎาคม 2555
  ชำระเงิน : วันที่ 2 – 31 กรกฎาคม 2555
  ประกาศเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ : วันที่ 20 สิงหาคม 2555
  พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ : วันที่ 20 สิงหาคม 2555
  วันสอบ : วันที่ 6 – 9 ตุลาคม 2555
  ประกาศผลสอบ : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
  กำหนดการเพิ่มเติม ดูได้จาก
  http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/11/4fb9b66f30eb96f916e5ec236d76b2e9.pdf
  รายละเอียดเพิ่มเติม
  http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/11/d8269e190ce26a6d700f0982cbcd8de0.pdf
  ขอขอบคุณ http://www.enn.co.th/3746
  รับติวสอบ GAT PAT

  รับตรง คณะพาณิชยบัญชี จุฬา ปี 56

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เปิดรับในรูปแบบปกติ  (รอบที่ 1)
  รับสมัครระหว่าง 4-13 ก.ค. 55

  กำหนดการรับสมัคร
             – รับสมัครระหว่าง 4-13 ก.ค. ที่ www.atc.chula.ac.th
  - ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ ภายใน 4-13 ก.ค.
  - สอบ GAT, PAT รอบเดือนตุลาคม
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ (รวมตัวสำรอง) 4 ธ.ค. 2555
  - สอบสัมภาษณ์ 12 ธันวาคม 2555
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 25 ธ.ค. 2555
  - รายงานตัวเข้าศึกษา 28 ธ.ค. 2555
  - เรียกผู้สอบได้สำรองรายงานตัว (ถ้ามี) 3 ม.ค. 56

  คุณสมบัติ
             – ต้องศึกษาอยู่ระดับม. 6 (ไม่รับการสอบเทียบ)
  - ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมของม.4-5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.0
  - หลักสูตรบัญชี และบริหารธุรกิจ แยกรับสายวิทย์ และสายศิลป์คำนวณโดยทั้งสองหลักสูตรใช้ GAT (50%) PAT1 (50%) เกณฑ์ผ่าน GAT+PAT1 มากกว่า 50%
  - หลักสูตรสถิติ แยกรับตามสาขาสถิติ การประกันภัย และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ ทั้งสามสาขาใช้ GAT (40%) PAT1(30%) PAT2(30%) และ GAT+PAT1+PAT2 ต้องมากกว่า 50%

  ขอบคุณที่มา http://www.matichon.co.th

  รับติวรับตรงบัญชี

  http://www.chulabraintutor.com/

  รับติวสอบ กวดวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ติวกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ก็ได้ เข้าใจง่าย อุ่นใจ ใกล้บ้าน เรียนสบาย เข้าใจง่าย สนุก ไม่เครียด โทร 0864060846

  รับติวสอบ กวดวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ติวกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ก็ได้ เข้าใจง่าย อุ่นใจ ใกล้บ้าน เรียนสบาย เข้าใจง่าย สนุก ไม่เครียด โทร 0864060846

  รับสอนพิเศษตัวต่อตัว,ติว o-net,ติวเตอร์จุฬา,กวด,กวดวิชา,ติวเตอร์

  รับสอนพิเศษตัวต่อตัว,ติว o-net,ติวเตอร์จุฬา,กวด,กวดวิชา,ติวเตอร์

  ทางเรารับสอนพิเศษทั้งตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่ม (สอนพิเศษตัวต่อตัว)

  ระดับชั้น ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย

  ทุกวิชา ไม่ว่าจะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือติวเนื้อหามหาวิทยาลัย

  ทางเรามีทีมติวเตอร์ที่มีประสบการณ์รออยู่ค่ะ