การเรียนแบบเรียนตัวต่อตัว หรือ สอนพิเศษตัวต่อตัว หรือ ติวเตอร์ตัวต่อตัว นั้นดีอย่างไร

การเรียนแบบเรียนตัวต่อตัว หรือ สอนพิเศษตัวต่อตัว นั้นดีอย่างไร

การเรียนแบบเรียนตัวต่อตัว

การเรียนแบบเรียนตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว นั้นดีอย่างไร

การเรียนในห้องเรียนนั้น จำนวนเด็กนักเรียนที่มาก ทำให้ครูผู้สอนให้ความดูแลไม่ทั่วถึง

การเรียนแบบตัวต่อตัวนั้น เป็นการเรียนไปในแบบที่เด็กไม่เคอะเขิน

และสามารถถามได้ทันทีเมื่อเกิดข้อสงสัย

การเรียนรู้ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ นักเรียนเกิดความสงสัย และได้คำตอบที่ชัดเจน

นักเรียนจะเกิดความรู้ความจำขึ้นมาในทันที

แต่หากปล่อยไว้ คำถามที่เกิดขึ้นก็จะค่อย ๆ หายไป โดยมิได้รับคำตอบ จะทำให้ไม่เกิดความรู้ขึ้น

ดังนั้น คุณแม่ ผู้ปกครอง ควรหาติวเตอร์ส่วนตัวไว้สักคนหนึ่ง ที่มีความรู้ความสามารถรอบด้าน

สามารถตอบคำถามในสิ่งที่เด็ก ๆ สงสัยได้ ไม่ว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นความรู้นอกห้องเรียนก็ได้

แต่การตอบคำถามที่เด็ก ๆ เกิดคำถามเหล่านั้น ไม่เกินความสามรถของติวเตอร์จุฬา และทีมงานในการตอบคำถามปัญหาต่างของเรา

ซึ่งมีประสบการณ์ รับสอนพิเศษอนุบาล รับสอนพิเศษตามบ้านประถม รับสอนพิเศษตามบ้าน

ซึ่งจะเป็นการติวกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ก็ได้

ทางเรามีทีมงานติวเตอร์คุณภาพจากจุฬาฯจำนวนมาก

ติดต่อทางโทรศัพท์กับสถาบันได้โดยตรง 086-406-0846

Leave a Comment