Tag Archive

0864060846 chulabraintutor FREE GAT PAT STAT กลุ่มใหญ่ กวด กวดวิชา การสอบ GAT/PAT การใช้ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ คนสอนพิเศษตัวต่อตัว ความน่าจะเป็น ตัวต่อตัว ติว o-net ติว STAT ติวกลุ่มเล็ก ติวบัญชี ติวบัญชีจุฬา ติวรับตรง ติวสอบตรง ติวเข้มตัวต่อตัว ติวเข้าเครือคาทอลิก ติวเข้าโรงเรียนในเครือสาธิต ติวเตอร์ ติวเตอร์จุฬา ติวเตอร์ตัวต่อตัว บัญชีจุฬา ภาษาอังกฤษ รับตรง รับติวสอบ รับติวสอบ กวดวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ติวกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ก็ได้ เข้าใจง่าย อุ่นใจ ใกล้บ้าน เรียนสบาย เข้าใจง่าย สนุก ไม่เครียด โทร 0864060846 รับสอนคณิตศาสตร์ตัวต่อตัว รับสอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษตามบ้าน วิทยาศาสตร์ สนุก สอนพิเศษตัวต่อตัว หาคนสอนตัวต่อตัว อุ่นใจ เข้าใจง่าย เรียนสบาย ใกล้บ้าน ไม่เครียด

บริการจัดส่งติวเตอร์ 086-4060846

Published on November 1, 2013 By admin

รับบริการจัดส่งติวเตอร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำไปสอนถึงที่บ้าน หรือตามสถานที่ต่างๆที่ต้องการ ติดต่อ 086-4060846 ทุกวิชา ทุกระดับชั้น ทุกหลักสูตรทั้งไทยและอินเตอร์ ทุกตามความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมบริการคำแนะนำการเรียนจากรุ่นพี่มหาลัยชื่อดังทั่วประเทศไทย สมัครเรียน โทรติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

รับสอนพิเศษตามบ้านทุกวิชา ทั้งไทย และอินเตอร์ อนุบาล ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย 086-4060846 [ทั่วประเทศ]

Published on February 1, 2013 By admin

รับสอนพิเศษตามบ้านทุกวิชา ทั้งไทย และอินเตอร์ อนุบาล ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย 086-4060846 ติวสอบสาธิตเข้า ป.1 เสริมทักษะ เชาว์ปัญญา สอนฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ โดยติวเตอร์จุฬาฯ ติวเนื้อหามหาวิทยาลัย แคลคูลัส 1 ,แคลคูลัส 2 ,แคลคูลัส 3 ติว GAT ,PAT 1 ,PAT 2 ,PAT 3 ,PAT 4 ,PAT 5 ,PAT 6 ,PAT 7 ติว O-NET ,CU-TEP , CU-GET ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

ภารกิจของเรา

Published on September 18, 2012 By admin

ภารกิจของเรา คือ การให้การศึกษาและการเรียนรู้ที่ตอบสนองทุกความต้องการ สำหรับทุก ๆ การทดสอบและการประเมินผล  ทั้งการสอบเข้า การสอบต่าง ๆ ในโรงเรียน การสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัย อีกทั้งการสอบคัดเลือกที่วัดความสามารถต่าง ๆ เรามีบทเรียน และการทดสอบต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลในแต่ละโรงเรียนและมหาวิทยาลัย และข้อสอบเข้าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชื่อดัง เราได้ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถเตรียมความพร้อมอย่างมีมาตรฐานต่อการสอบในทุก ๆ สนามสอบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง รับสอนพิเศษ เพื่อสอบรับตรงจุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล + สอบตรง บัญชี จุฬา คลิก www.chulabraintutor.com หรือ ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

ความเห็นเกี่ยวกับการเรียนพิเศษบางส่วนจาก Texas USA

Published on September 18, 2012 By admin

บางคนเชื่อว่าการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอต่อการสอบแข่งขันในระดับต่าง ๆ แต่บางคนก็เชื่อว่าการเรียนในโรงเรียนเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ แล้วชาวต่างประเทศล่ะ เขาคิดเห็นอย่างไรกัน เราไปดูกัน “ดิฉันเชื่อว่ามีความแตกต่างในกลุ่มนักเรียนที่ได้รับการสอนพิเศษเพิ่มเติมจากการเรียนในโรงเรียน มากกว่า 90% ของนักเรียนของฉันที่ผ่านการทดสอบในวิชาต่าง ๆ และดิฉันตั้งใจที่จะใช้แผนการเรียนพิเศษอย่างกว้างขวางกับนักเรียนที่ยังสอบไม่ผ่านต่อไป” Vickie Fletcher Math Teacher Hubbard ISD เป็นคำพูดส่วนหนึ่งของ Math Teacher ในอเมริกา ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการเรียนพิเศษนั้นมีความจำเป็นต่อการนำไปใช้ในการสอบสำหรับเด็กบางคนได้จริง   รับสอนพิเศษ เพื่อสอบรับตรงจุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล + สอบตรง บัญชี จุฬา คลิก www.chulabraintutor.com หรือ ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

รับติวสอบตรงเข้าจุฬา ทุกคณะ

Published on August 20, 2012 By admin

รับติวสอบตรงเข้าจุฬา คณะเภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา ครุศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ โดยนิสิตจุฬาคณะนั้น ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนเพื่อสอบตรงเข้าคณะต่าง ๆ ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846 หรือคลิก  http://www.chulabraintutor.com/

รับสอนสถิติ ติวสถิติ ระดับมหาวิทยาลัย 086-4060846

Published on August 14, 2012 By admin

รับสอนสถิติ ติวสถิติ ระดับมหาวิทยาลัย 086-4060846 รับสอนสถิติระดับมหาวิทยาลัย ติว STAT Business Statistics Probability Theory โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถิติ ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846   รับสอนพิเศษวิชาสถิติ หรือ statistics จุฬา ทั้ง STAT 1 และ STAT 2 รับติว STAT ธรรมศาสตร์  STAT SIIT STAT เกษตร STAT มหิดล STAT ลาดกระบัง STAT inter STAT มศว STAT ทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัย   บริการด้านอื่น ๆ รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วย spss และวิธีการทางสถิติ รับให้คำแนะนำทางด้าน spss และสถิติ รับปรึกษาปัญหาทางด้านการวิจัย และปัญหาเกี่ยวกับข้อมูล โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถิติ [...]

ติวระดับมหาวิทยาลัย ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

Published on August 11, 2012 By admin

รับติวคณิตศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย รับติว CALCULUS I , II , III ระดับมหาวิทยาลัย รับติว PHYSICS ระดับมหาวิทยาลัย รับติว STAT ระดับมหาวิทยาลัย รับติวสถิติระดับมหาวิทยาลัย รับติว SPSS ระดับมหาวิทยาลัย รับติวสอบ GMAT รับติวสอบ CU-TEP รับติวสอบ CU-AAT โทรปรึกษาปัญหาเพื่อวางแผนการเรียนได้ตลอดเวลาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อหาคนสอนพิเศษตัวต่อตัว ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

รับสอนพิเศษตัวต่อตัว chulabraintutor.com

Published on August 5, 2012 By admin

0864060846 chulabraintutor รับสอนพิเศษ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ติวการบ้าน ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ติว onet ติวสอบตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับสอนพิเศษ chulabraintutor.com

Published on August 5, 2012 By admin

0864060846 chulabraintutor รับสอนพิเศษ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

รับสอนพิเศษตัวต่อตัว ทุกวิชา ทุกระดับชั้น

Published on August 1, 2012 By admin

รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ + รับสอนคณิตศาสตร์ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ติวสอบเข้าแพทย์ เภสัช ทันตแพทย์ + สอบตรง admission ทุกมหาวิทยาลัย

รับสอนพิเศษ โดยติวเตอร์จุฬา chulabraintutor.com

Published on July 31, 2012 By admin

  สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนคณิตศาสตร์ตัวต่อตัว รับสอนพิเศษตัวต่อตัว ทุกวิชา 086-4060846 http://www.chulabraintutor.com รับสอนพิเศษ ติวสอบแพทย์ เภสัช ทันตแพทย์ สอบตรง admission ทุกมหาวิทยาลัย http://www.chulabraintutor.com/tutor/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%… สมัครเรียนกดhttp://www.chulabraintutor.com/%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4%…

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฟรี สอนพิเศษตัวต่อตัว

Published on July 29, 2012 By admin

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฟรี สอนพิเศษตัวต่อตัว 0864060846 chulabraintutor FREE GAT PAT กลุ่มใหญ่ กวด กวดวิชา การสอบ GAT/PAT การใช้ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ คนสอนพิเศษตัวต่อตัว ตัวต่อตัว ติว o-net ติวกลุ่มเล็ก ติวบัญชี ติวบัญชีจุฬา ติวรับตรง ติวสอบตรง ติวเข้มตัวต่อตัว ติวเข้าเครือคาทอลิก ติวเข้าโรงเรียนในเครือสาธิต ติวเตอร์ ติวเตอร์จุฬา ติวเตอร์ตัวต่อตัว รับสอนพิเศษตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว หาคนสอนตัวต่อตัว

รับสอนคณิตศาสตร์ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย

Published on July 28, 2012 By admin

  สอนพิเศษตัวต่อตัว สอนพิเศษเป็นกลุ่ม สอนพิเศษตามบ้าน ตามความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ

chulabraintutor คืออะไร

Published on July 26, 2012 By admin

http://www.chulabraintutor.com คือ สถาบันที่รับสอนพิเศษตัวต่อตัว สอนพิเศษเป็นกลุ่ม สอนพิเศษตามบ้าน ตามความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีทีมงานติวเตอร์จุฬาที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์การสอน ผู้เรียนสามารถระบุความต้องการได้ว่าต้องการรูปแบบการสอนแบบไหน ต้องการสอบเข้าที่ไหน ต้องการเน้นวิชาไหน เป็นต้น การเรียนตัวต่อตัวมีข้อดีคือ เป็นการเรียนแบบสบาย ๆ สามารถถามได้ทันทีที่สงสัย และโทรถามติวเตอร์ได้หลังจากที่เรียนได้ตลอดเวลาเมื่อกลับไปทบทวนด้วยตนเอง โทรปรึกษาปัญหาเพื่อวางแผนการเรียนได้ตลอดเวลา ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

สอนพิเศษตัวต่อตัว ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

Published on July 24, 2012 By admin

สอนพิเศษตัวต่อตัว ติวเตอร์ตัวต่อตัว หาคนสอนตัวต่อตัว ติวเข้มตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ รับสอนการบ้าน รับติว รับกวดวิชา คณิตศาสตร์ตัวต่อตัว โดยติวเตอร์จุฬา รับติวสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย รับติวสอบตรงเข้าจุฬา รับติวสอบตรงเข้าธรรมศาสตร์ รับติวสอบ SMART 1 รับติวสอบ GMAT รับติวสอบ CU-TEP รับติวสอบ CU-AAT โทรปรึกษาปัญหาเพื่อวางแผนการเรียนได้ตลอดเวลาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อหาคนสอนพิเศษตัวต่อตัว ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

สอนพิเศษตัวต่อตัว :: ภาษาอังกฤษการใช้ MUST (ต่อ) ฟรี

Published on July 23, 2012 By admin

นอกจาก must กับ have to ที่แปลว่าต้องแล้ว ยังมีคำว่า have got to กับ need to อีกด้วย หมายความว่า “จำเป็นที่จะต้องทำ” ดังนั้น ถ้าต้องการพูดว่า ฉันต้องไปแล้ว พูดได้ 4 แบบดังนี้ 1. I must go. 2. I have to go. 3. I have got to go. 4. I need to go. แบ่งปันความรู้การใช้ภาษาอังกฤษโดยทีมติวเตอร์ตัวต่อตัวจาก chulabraintutor.com โทรปรึกษาปัญหาเพื่อวางแผนการเรียนภาษาอังกฤษได้ตลอดเวลาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อหาคนสอนพิเศษตัวต่อตัวภาษาอังกฤษ ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

สอนพิเศษตัวต่อตัว :: การใช้ภาษาอังกฤษเรื่องการใช้ MUST ฟรี

Published on July 23, 2012 By admin

คำว่า”ต้อง” ภาษาอังกฤษใช้ได้ 2 วิธี คือ 1. MUST 2. HAVE TO + verb เช่น ฉันต้องกลับบ้าน ใช้ได้สองแบบ คือ I must go home. I have to go home. ทั้งสองประโยคให้ความหมายเหมือนกัน เวลาเป็นประโยคคำถามว่า ฉันต้องทำหรือ? ให้ใช้ว่า Must I ? หรือใช้ว่า Do I have to? แบ่งปันความรู้การใช้ภาษาอังกฤษโดยทีมติวเตอร์ตัวต่อตัวจาก chulabraintutor.com โทรปรึกษาปัญหาเพื่อวางแผนการเรียนได้ตลอดเวลาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อหาคนสอนพิเศษตัวต่อตัว ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

หาคนสอนตัวต่อตัวคณิตศาสตร์อยู่รึเปล่า ถ้าใช่คลิกเลย ?

Published on July 23, 2012 By admin

รับติวเข้มตัวต่อตัววิชาคณิตศาสตร์ ทั้งช่วงเปิดเทอม และปิดเทอม สอนพิเศษตัวต่อตัวทั้งหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตร English Program โดยทีมงานคนสอนพิเศษตัวต่อตัวจากจุฬาฯที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนพิเศษตัวต่อตัวตามบ้าน และนอกสถานที่ ทางเรารับสอนพิเศษตัวต่อตัวเพื่อติวเพิ่มเกรด กวดวิชาติวเข้าโรงเรียนชื่อดังต่าง ๆ เช่น เตรียมอุดม มหิดลวิทยานุสรณ์ หอวัง สวนกุหลาบ เป็นต้น อีกทั้งยังรับสอนพิเศษตัวต่อตัวเพื่อติวเพิ่มเกรด กวดวิชาติวเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังต่าง ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์ นอกจากนี้ยังมีติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถม 1 ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถม 2 ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถม 3 ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถม 4 ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถม 5 ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถม 6 ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นม.1 ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นม.2 ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นม.3 ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นม.4 ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นม.5 ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นม.6 อีกด้วย สอนพิเศษตัวต่อตัว PAT 1 วิชาคณิตศาสตร์ ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-406-0846 โทรปรึกษาปัญหาเพื่อวางแผนการเรียนได้ตลอดเวลาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

นามบัตรใหม่ของ chulabraintutor มาแล้วค่ะ

Published on July 22, 2012 By admin

นามบัตรใหม่ของ chulabraintutor มาแล้วค่ะ ใครมาสมัครเรียนพร้อมนามบัตรนี้ รับส่วนลดค่าเรียนไปเลย 20% ค่ะ ทางเรารับสอนพิเศษทั้งตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่ม ระดับชั้น ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย ทุกวิชา ทางเรามีทีมติวเตอร์ที่มีประสบการณ์รออยู่ค่ะ ประสบการณ์สอน – ติวสอบเข้าแพทย์ วิชาเคมี EP สาธิตมหาวิทยาลัยรังสิต – เคมี grade 10 นานาชาติร่วมฤดี – คณิตศาสตร์ grade 4 นานาชาติร่วมฤดี – คณิตศาสตร์ ป.4 เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ – ภาษาไทย ม.2 สาธิต ม.เกษตร – math onet EP สามเสนวิทยาลัย – เคมี ม.6 พระหฤทัยคอนแวนต์ 2 – คณิตศาสตร์ ม.5 โรงเรียนราชินี – คณิตศาสตร์ [...]

รับตรง คณะพาณิชยบัญชี จุฬา ปี 56

Published on July 14, 2012 By admin

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับในรูปแบบปกติ  (รอบที่ 1) รับสมัครระหว่าง 4-13 ก.ค. 55 กำหนดการรับสมัคร            – รับสมัครระหว่าง 4-13 ก.ค. ที่ www.atc.chula.ac.th – ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ ภายใน 4-13 ก.ค. – สอบ GAT, PAT รอบเดือนตุลาคม – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ (รวมตัวสำรอง) 4 ธ.ค. 2555 – สอบสัมภาษณ์ 12 ธันวาคม 2555 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 25 ธ.ค. 2555 – รายงานตัวเข้าศึกษา 28 ธ.ค. 2555 – เรียกผู้สอบได้สำรองรายงานตัว (ถ้ามี) 3 ม.ค. 56 คุณสมบัติ            [...]