Tag Archive

0864060846 chulabraintutor FREE GAT PAT STAT กลุ่มใหญ่ กวด กวดวิชา การสอบ GAT/PAT การใช้ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ คนสอนพิเศษตัวต่อตัว ความน่าจะเป็น ตัวต่อตัว ติว o-net ติว STAT ติวกลุ่มเล็ก ติวบัญชี ติวบัญชีจุฬา ติวรับตรง ติวสอบตรง ติวเข้มตัวต่อตัว ติวเข้าเครือคาทอลิก ติวเข้าโรงเรียนในเครือสาธิต ติวเตอร์ ติวเตอร์จุฬา ติวเตอร์ตัวต่อตัว บัญชีจุฬา ภาษาอังกฤษ รับตรง รับติวสอบ รับติวสอบ กวดวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ติวกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ก็ได้ เข้าใจง่าย อุ่นใจ ใกล้บ้าน เรียนสบาย เข้าใจง่าย สนุก ไม่เครียด โทร 0864060846 รับสอนคณิตศาสตร์ตัวต่อตัว รับสอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษตามบ้าน วิทยาศาสตร์ สนุก สอนพิเศษตัวต่อตัว หาคนสอนตัวต่อตัว อุ่นใจ เข้าใจง่าย เรียนสบาย ใกล้บ้าน ไม่เครียด

รับติว SAT , SAT MATH , SAT verbal 086-4060846

Published on August 12, 2013 By admin

รับติว SAT , SAT MATH , SAT verbal ข้อสอบ SAT และการสอบ SAT ข้อสอบ SAT (เอสเอที) ประกอบไปด้วยข้อสอบความถนัด แบ่งออกเป็น 10 ส่วน โดยสอบการอ่านจับใจความ การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และการเขียนทั่วไป คะแนนของแต่ละวิชาอยู่ระหว่าง 200-800 แต่ละวิชามีสามส่วนโดยแต่ละส่วนมีจำนวนข้อมากมายแตกต่างกันไป โครงสร้างของข้อสอบ ข้อสอบ SAT แบ่งออกเป็น 7 section เวลาในการสอบคือ 3 ชั่วโมง โดยจัดแบ่งข้อสอบดังนี้ SAT Verbal : มี 3 ส่วน ซึ่งทดสอบในเรื่องของ Reading , Grammar และ Analytical Reasoning โดยมีรูปแบบของคำถามเป็น Analogies, Sentence Completion และ Critical Reading [...]