Tag Archive

0864060846 chulabraintutor FREE GAT PAT STAT กลุ่มใหญ่ กวด กวดวิชา การสอบ GAT/PAT การใช้ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ คนสอนพิเศษตัวต่อตัว ความน่าจะเป็น ตัวต่อตัว ติว o-net ติว STAT ติวกลุ่มเล็ก ติวบัญชี ติวบัญชีจุฬา ติวรับตรง ติวสอบตรง ติวเข้มตัวต่อตัว ติวเข้าเครือคาทอลิก ติวเข้าโรงเรียนในเครือสาธิต ติวเตอร์ ติวเตอร์จุฬา ติวเตอร์ตัวต่อตัว บัญชีจุฬา ภาษาอังกฤษ รับตรง รับติวสอบ รับติวสอบ กวดวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ติวกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ก็ได้ เข้าใจง่าย อุ่นใจ ใกล้บ้าน เรียนสบาย เข้าใจง่าย สนุก ไม่เครียด โทร 0864060846 รับสอนคณิตศาสตร์ตัวต่อตัว รับสอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษตามบ้าน วิทยาศาสตร์ สนุก สอนพิเศษตัวต่อตัว หาคนสอนตัวต่อตัว อุ่นใจ เข้าใจง่าย เรียนสบาย ใกล้บ้าน ไม่เครียด

รับสอนพฤติกรรมศาสตร์ และจิตวิทยา ทุกหัวข้อ ทุกเนื้อหา โดยนักจิตวิทยาเกียรตินิยม อันดับ 1

Published on July 23, 2013 By admin

รับสอนพฤติกรรมศาสตร์ และจิตวิทยา ทุกหัวข้อ ทุกเนื้อหา โดยนักจิตวิทยาเกียรตินิยม อันดับ 1 ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846 รับสอน – พฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัยพื้นฐานด้านจิตวิทยา – การเรียนรู้ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ – พฤติกรรมทางสังคม – พัฒนาการมนุษย์ – ทฤษฎีแรงจูงใจ – ทฤษฎีสัญชาติญาน (Instinct Theory) – ทฤษฎีแรงขับ (Drive Reduction Theory) – ทฤษฎีการตื่นตัว (Arousal Theory) – ทฤษฎีสิ่งจูงใจ (Incentive Theory) – พฤติกรรมมนุษย์ – ทฤษฎีแรงจูงใจ Motivation Theory – ทฤษฎีความต้องการ (Need Theories) – การรับรู้ (Perception) – การตัดสินใจ [...]