Tag Archive

0864060846 chulabraintutor FREE GAT PAT STAT กลุ่มใหญ่ กวด กวดวิชา การสอบ GAT/PAT การใช้ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ คนสอนพิเศษตัวต่อตัว ความน่าจะเป็น ตัวต่อตัว ติว o-net ติว STAT ติวกลุ่มเล็ก ติวบัญชี ติวบัญชีจุฬา ติวรับตรง ติวสอบตรง ติวเข้มตัวต่อตัว ติวเข้าเครือคาทอลิก ติวเข้าโรงเรียนในเครือสาธิต ติวเตอร์ ติวเตอร์จุฬา ติวเตอร์ตัวต่อตัว บัญชีจุฬา ภาษาอังกฤษ รับตรง รับติวสอบ รับติวสอบ กวดวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ติวกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ก็ได้ เข้าใจง่าย อุ่นใจ ใกล้บ้าน เรียนสบาย เข้าใจง่าย สนุก ไม่เครียด โทร 0864060846 รับสอนคณิตศาสตร์ตัวต่อตัว รับสอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษตามบ้าน วิทยาศาสตร์ สนุก สอนพิเศษตัวต่อตัว หาคนสอนตัวต่อตัว อุ่นใจ เข้าใจง่าย เรียนสบาย ใกล้บ้าน ไม่เครียด

รับสอนสถิติ ติวสถิติ ระดับมหาวิทยาลัย 086-4060846

Published on August 14, 2012 By admin

รับสอนสถิติ ติวสถิติ ระดับมหาวิทยาลัย 086-4060846 รับสอนสถิติระดับมหาวิทยาลัย ติว STAT Business Statistics Probability Theory โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถิติ ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846   รับสอนพิเศษวิชาสถิติ หรือ statistics จุฬา ทั้ง STAT 1 และ STAT 2 รับติว STAT ธรรมศาสตร์  STAT SIIT STAT เกษตร STAT มหิดล STAT ลาดกระบัง STAT inter STAT มศว STAT ทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัย   บริการด้านอื่น ๆ รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วย spss และวิธีการทางสถิติ รับให้คำแนะนำทางด้าน spss และสถิติ รับปรึกษาปัญหาทางด้านการวิจัย และปัญหาเกี่ยวกับข้อมูล โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถิติ [...]

ติวระดับมหาวิทยาลัย ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

Published on August 11, 2012 By admin

รับติวคณิตศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย รับติว CALCULUS I , II , III ระดับมหาวิทยาลัย รับติว PHYSICS ระดับมหาวิทยาลัย รับติว STAT ระดับมหาวิทยาลัย รับติวสถิติระดับมหาวิทยาลัย รับติว SPSS ระดับมหาวิทยาลัย รับติวสอบ GMAT รับติวสอบ CU-TEP รับติวสอบ CU-AAT โทรปรึกษาปัญหาเพื่อวางแผนการเรียนได้ตลอดเวลาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อหาคนสอนพิเศษตัวต่อตัว ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

รับสอนพิเศษตัวต่อตัว chulabraintutor.com

Published on August 5, 2012 By admin

0864060846 chulabraintutor รับสอนพิเศษ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ติวการบ้าน ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ติว onet ติวสอบตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับสอนพิเศษ chulabraintutor.com

Published on August 5, 2012 By admin

0864060846 chulabraintutor รับสอนพิเศษ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

รับสอนพิเศษตัวต่อตัว ทุกวิชา ทุกระดับชั้น

Published on August 1, 2012 By admin

รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ + รับสอนคณิตศาสตร์ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ติวสอบเข้าแพทย์ เภสัช ทันตแพทย์ + สอบตรง admission ทุกมหาวิทยาลัย

รับสอนพิเศษ โดยติวเตอร์จุฬา chulabraintutor.com

Published on July 31, 2012 By admin

  สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนคณิตศาสตร์ตัวต่อตัว รับสอนพิเศษตัวต่อตัว ทุกวิชา 086-4060846 http://www.chulabraintutor.com รับสอนพิเศษ ติวสอบแพทย์ เภสัช ทันตแพทย์ สอบตรง admission ทุกมหาวิทยาลัย http://www.chulabraintutor.com/tutor/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%… สมัครเรียนกดhttp://www.chulabraintutor.com/%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4%…

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฟรี สอนพิเศษตัวต่อตัว

Published on July 29, 2012 By admin

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฟรี สอนพิเศษตัวต่อตัว 0864060846 chulabraintutor FREE GAT PAT กลุ่มใหญ่ กวด กวดวิชา การสอบ GAT/PAT การใช้ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ คนสอนพิเศษตัวต่อตัว ตัวต่อตัว ติว o-net ติวกลุ่มเล็ก ติวบัญชี ติวบัญชีจุฬา ติวรับตรง ติวสอบตรง ติวเข้มตัวต่อตัว ติวเข้าเครือคาทอลิก ติวเข้าโรงเรียนในเครือสาธิต ติวเตอร์ ติวเตอร์จุฬา ติวเตอร์ตัวต่อตัว รับสอนพิเศษตัวต่อตัว สอนพิเศษตัวต่อตัว หาคนสอนตัวต่อตัว

รับสอนคณิตศาสตร์ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย

Published on July 28, 2012 By admin

  สอนพิเศษตัวต่อตัว สอนพิเศษเป็นกลุ่ม สอนพิเศษตามบ้าน ตามความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ

chulabraintutor คืออะไร

Published on July 26, 2012 By admin

http://www.chulabraintutor.com คือ สถาบันที่รับสอนพิเศษตัวต่อตัว สอนพิเศษเป็นกลุ่ม สอนพิเศษตามบ้าน ตามความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีทีมงานติวเตอร์จุฬาที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์การสอน ผู้เรียนสามารถระบุความต้องการได้ว่าต้องการรูปแบบการสอนแบบไหน ต้องการสอบเข้าที่ไหน ต้องการเน้นวิชาไหน เป็นต้น การเรียนตัวต่อตัวมีข้อดีคือ เป็นการเรียนแบบสบาย ๆ สามารถถามได้ทันทีที่สงสัย และโทรถามติวเตอร์ได้หลังจากที่เรียนได้ตลอดเวลาเมื่อกลับไปทบทวนด้วยตนเอง โทรปรึกษาปัญหาเพื่อวางแผนการเรียนได้ตลอดเวลา ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

สอนพิเศษตัวต่อตัว ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

Published on July 24, 2012 By admin

สอนพิเศษตัวต่อตัว ติวเตอร์ตัวต่อตัว หาคนสอนตัวต่อตัว ติวเข้มตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ รับสอนการบ้าน รับติว รับกวดวิชา คณิตศาสตร์ตัวต่อตัว โดยติวเตอร์จุฬา รับติวสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย รับติวสอบตรงเข้าจุฬา รับติวสอบตรงเข้าธรรมศาสตร์ รับติวสอบ SMART 1 รับติวสอบ GMAT รับติวสอบ CU-TEP รับติวสอบ CU-AAT โทรปรึกษาปัญหาเพื่อวางแผนการเรียนได้ตลอดเวลาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อหาคนสอนพิเศษตัวต่อตัว ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

สอนพิเศษตัวต่อตัว :: ภาษาอังกฤษการใช้ MUST (ต่อ) ฟรี

Published on July 23, 2012 By admin

นอกจาก must กับ have to ที่แปลว่าต้องแล้ว ยังมีคำว่า have got to กับ need to อีกด้วย หมายความว่า “จำเป็นที่จะต้องทำ” ดังนั้น ถ้าต้องการพูดว่า ฉันต้องไปแล้ว พูดได้ 4 แบบดังนี้ 1. I must go. 2. I have to go. 3. I have got to go. 4. I need to go. แบ่งปันความรู้การใช้ภาษาอังกฤษโดยทีมติวเตอร์ตัวต่อตัวจาก chulabraintutor.com โทรปรึกษาปัญหาเพื่อวางแผนการเรียนภาษาอังกฤษได้ตลอดเวลาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อหาคนสอนพิเศษตัวต่อตัวภาษาอังกฤษ ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

สอนพิเศษตัวต่อตัว :: การใช้ภาษาอังกฤษเรื่องการใช้ MUST ฟรี

Published on July 23, 2012 By admin

คำว่า”ต้อง” ภาษาอังกฤษใช้ได้ 2 วิธี คือ 1. MUST 2. HAVE TO + verb เช่น ฉันต้องกลับบ้าน ใช้ได้สองแบบ คือ I must go home. I have to go home. ทั้งสองประโยคให้ความหมายเหมือนกัน เวลาเป็นประโยคคำถามว่า ฉันต้องทำหรือ? ให้ใช้ว่า Must I ? หรือใช้ว่า Do I have to? แบ่งปันความรู้การใช้ภาษาอังกฤษโดยทีมติวเตอร์ตัวต่อตัวจาก chulabraintutor.com โทรปรึกษาปัญหาเพื่อวางแผนการเรียนได้ตลอดเวลาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อหาคนสอนพิเศษตัวต่อตัว ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

หาคนสอนตัวต่อตัวคณิตศาสตร์อยู่รึเปล่า ถ้าใช่คลิกเลย ?

Published on July 23, 2012 By admin

รับติวเข้มตัวต่อตัววิชาคณิตศาสตร์ ทั้งช่วงเปิดเทอม และปิดเทอม สอนพิเศษตัวต่อตัวทั้งหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตร English Program โดยทีมงานคนสอนพิเศษตัวต่อตัวจากจุฬาฯที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนพิเศษตัวต่อตัวตามบ้าน และนอกสถานที่ ทางเรารับสอนพิเศษตัวต่อตัวเพื่อติวเพิ่มเกรด กวดวิชาติวเข้าโรงเรียนชื่อดังต่าง ๆ เช่น เตรียมอุดม มหิดลวิทยานุสรณ์ หอวัง สวนกุหลาบ เป็นต้น อีกทั้งยังรับสอนพิเศษตัวต่อตัวเพื่อติวเพิ่มเกรด กวดวิชาติวเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังต่าง ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์ นอกจากนี้ยังมีติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถม 1 ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถม 2 ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถม 3 ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถม 4 ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถม 5 ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถม 6 ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นม.1 ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นม.2 ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นม.3 ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นม.4 ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นม.5 ติวเตอร์ตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ระดับชั้นม.6 อีกด้วย สอนพิเศษตัวต่อตัว PAT 1 วิชาคณิตศาสตร์ ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-406-0846 โทรปรึกษาปัญหาเพื่อวางแผนการเรียนได้ตลอดเวลาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

แนะนำการเรียน การอ่านหนังสือ

Published on July 22, 2012 By admin

วันนี้มาแนะนำการเรียนค่ะ วันก่อนดิฉันอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับการศึกษาสิ่งต่างๆ เค้าบอกว่าควรศึกษาหรืออ่านหนังสือในตอนเช้า ช่วงตี 5 – 9 โมงเช้า ซึ่งเป็นเวลาที่ดีที่สุด ซึ่งการอ่านหนังสือในตอนเช้าเพียง 1 ชั่วโมง ให้ผลดีกว่าการอ่านตอนกลางคืนถึง 2-3 เท่า นั่นก็คือ ถ้าคุณอ่านตอนกลางคืน 3 ชั่วโมง คุณจะใช้เวลาอ่านตอนเช้าเพียงชั่วโมงเดียวเท่านั้นค่ะ ลองเอาไปใช้ในการเรียนดูนะคะ หรือถ้าต้องการการเรียนเสริมแบบตัวต่อตัว ก็ติดต่อดิฉันได้เลยค่ะ ทุกวิชา ทุกสถาบัน ทางเรามีติวเตอร์คอยซับพอร์ตจำนวนหนึ่งค่ะ 086-4060846

นามบัตรใหม่ของ chulabraintutor มาแล้วค่ะ

Published on July 22, 2012 By admin

นามบัตรใหม่ของ chulabraintutor มาแล้วค่ะ ใครมาสมัครเรียนพร้อมนามบัตรนี้ รับส่วนลดค่าเรียนไปเลย 20% ค่ะ ทางเรารับสอนพิเศษทั้งตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่ม ระดับชั้น ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย ทุกวิชา ทางเรามีทีมติวเตอร์ที่มีประสบการณ์รออยู่ค่ะ ประสบการณ์สอน – ติวสอบเข้าแพทย์ วิชาเคมี EP สาธิตมหาวิทยาลัยรังสิต – เคมี grade 10 นานาชาติร่วมฤดี – คณิตศาสตร์ grade 4 นานาชาติร่วมฤดี – คณิตศาสตร์ ป.4 เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ – ภาษาไทย ม.2 สาธิต ม.เกษตร – math onet EP สามเสนวิทยาลัย – เคมี ม.6 พระหฤทัยคอนแวนต์ 2 – คณิตศาสตร์ ม.5 โรงเรียนราชินี – คณิตศาสตร์ [...]

รับสอนพิเศษประถมศึกษา ตัวต่อตัว ที่บ้านหรือตามสถานที่ใกล้บ้านคุณตามที่นัดหมาย 086-4060846

Published on July 15, 2012 By admin

รับสอนพิเศษประถมศึกษา ตัวต่อตัว ที่บ้านหรือตามสถานที่ใกล้บ้านคุณตามที่นัดหมาย รับสอนพิเศษตามบ้าน ทั้งช่วงปิดเทอมและเปิดเทอม หลักสูตรไทยและนานาชาติ รับสอนพิเศษตามบ้านประถม 1 รับสอนพิเศษตามบ้านประถม 2 รับสอนพิเศษตามบ้านประถม 3 รับสอนพิเศษตามบ้านประถม 4 รับสอนพิเศษตามบ้านประถม 5 รับสอนพิเศษตามบ้านประถม 6 โดยติวเตอร์จากจุฬา มีประสบการณ์ในการสอน ติดต่อ 086-4060846

รับสอนพิเศษตัวต่อตัววิชาสถิติ หรือ STAT หรือ STATISTICS 086-4060846 สถิติ คณิตศาสตร์,สถิติ,STAT รับสอนพิเศษตัวต่อตัว สถิติ คณิตศาสตร์ สถิติ stat

Published on July 15, 2012 By admin

รับสอนพิเศษตัวต่อตัว สถิติ คณิตศาสตร์ สถิติ stat ,รับสอนพิเศษตัวต่อตัววิชาสถิติหรือ STAT หรือ STATISTICS , สถิติ คณิตศาสตร์, สถิติ , STAT , รับสอนพิเศษตัวต่อตัว สถิติ คณิตศาสตร์ สถิติ stat รับสอนทุกระดับ ตั้งแต่ มัธยม จนถึง มหาวิทยาลัย สอนที่บ้าน หรือ ตามสถานที่ที่สะดวกใกล้บ้านคุณ โทรปรึกษาเนื้อหาวิชาได้ตลอดเวลา ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้ให้คำปรึกษาคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติ โดยมีประสบการณ์ในการสอนทั้งสถิติมหาวิยาลัย และ SPSS อีกทั้งยังผ่านการทำวิจัยและช่วยเหลือผู้ทำวิจัยมาแล้วมากมาย

รับติวสอบ กวดวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ติวกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ก็ได้ เข้าใจง่าย อุ่นใจ ใกล้บ้าน เรียนสบาย เข้าใจง่าย สนุก ไม่เครียด โทร 0864060846

Published on July 14, 2012 By admin

รับติวสอบ กวดวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ติวกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ก็ได้ เข้าใจง่าย อุ่นใจ ใกล้บ้าน เรียนสบาย เข้าใจง่าย สนุก ไม่เครียด โทร 0864060846