รับตรง คณะพาณิชยบัญชี จุฬา ปี 56

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับในรูปแบบปกติ  (รอบที่ 1)
รับสมัครระหว่าง 4-13 ก.ค. 55

กำหนดการรับสมัคร
           – รับสมัครระหว่าง 4-13 ก.ค. ที่ www.atc.chula.ac.th
- ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ ภายใน 4-13 ก.ค.
- สอบ GAT, PAT รอบเดือนตุลาคม
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ (รวมตัวสำรอง) 4 ธ.ค. 2555
- สอบสัมภาษณ์ 12 ธันวาคม 2555
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 25 ธ.ค. 2555
- รายงานตัวเข้าศึกษา 28 ธ.ค. 2555
- เรียกผู้สอบได้สำรองรายงานตัว (ถ้ามี) 3 ม.ค. 56

คุณสมบัติ
           – ต้องศึกษาอยู่ระดับม. 6 (ไม่รับการสอบเทียบ)
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมของม.4-5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.0
- หลักสูตรบัญชี และบริหารธุรกิจ แยกรับสายวิทย์ และสายศิลป์คำนวณโดยทั้งสองหลักสูตรใช้ GAT (50%) PAT1 (50%) เกณฑ์ผ่าน GAT+PAT1 มากกว่า 50%
- หลักสูตรสถิติ แยกรับตามสาขาสถิติ การประกันภัย และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ ทั้งสามสาขาใช้ GAT (40%) PAT1(30%) PAT2(30%) และ GAT+PAT1+PAT2 ต้องมากกว่า 50%

ขอบคุณที่มา http://www.matichon.co.th

รับติวรับตรงบัญชี

http://www.chulabraintutor.com/

Tags: , , , , , , ,

Leave a Comment