สอนพิเศษตัวต่อตัว :: การใช้ภาษาอังกฤษเรื่องการใช้ MUST ฟรี

คำว่า”ต้อง” ภาษาอังกฤษใช้ได้ 2 วิธี คือ

1. MUST
2. HAVE TO + verb

เช่น ฉันต้องกลับบ้าน ใช้ได้สองแบบ คือ
I must go home.
I have to go home.
ทั้งสองประโยคให้ความหมายเหมือนกัน

เวลาเป็นประโยคคำถามว่า ฉันต้องทำหรือ?
ให้ใช้ว่า Must I ? หรือใช้ว่า Do I have to?

แบ่งปันความรู้การใช้ภาษาอังกฤษโดยทีมติวเตอร์ตัวต่อตัวจาก chulabraintutor.com

โทรปรึกษาปัญหาเพื่อวางแผนการเรียนได้ตลอดเวลาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อหาคนสอนพิเศษตัวต่อตัว ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Comment