การสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555)

การสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555)
คุณสมบัติผู้สมัคร : เป็นนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ สูงกว่า ม.6 ขึ้นไป
สมัครสอบ  : วันที่ 2 – 30 กรกฎาคม 2555
ชำระเงิน : วันที่ 2 – 31 กรกฎาคม 2555
ประกาศเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ : วันที่ 20 สิงหาคม 2555
พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ : วันที่ 20 สิงหาคม 2555
วันสอบ : วันที่ 6 – 9 ตุลาคม 2555
ประกาศผลสอบ : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
กำหนดการเพิ่มเติม ดูได้จาก
http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/11/4fb9b66f30eb96f916e5ec236d76b2e9.pdf
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/11/d8269e190ce26a6d700f0982cbcd8de0.pdf
ขอขอบคุณ http://www.enn.co.th/3746
รับติวสอบ GAT PAT

Tags: , , , ,

Leave a Comment