รับสอนสถิติ ติวสถิติ ระดับมหาวิทยาลัย 086-4060846

รับสอนสถิติ ติวสถิติ ระดับมหาวิทยาลัย 086-4060846

รับสอนสถิติระดับมหาวิทยาลัย

ติว STAT

Business Statistics

Probability Theory

โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถิติ

ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

 

รับสอนพิเศษวิชาสถิติ หรือ statistics จุฬา ทั้ง STAT 1 และ STAT 2

รับติว

STAT ธรรมศาสตร์ 

STAT SIIT

STAT เกษตร

STAT มหิดล

STAT ลาดกระบัง

STAT inter

STAT มศว

STAT ทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัย

 

บริการด้านอื่น ๆ

รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วย spss และวิธีการทางสถิติ

รับให้คำแนะนำทางด้าน spss และสถิติ

รับปรึกษาปัญหาทางด้านการวิจัย และปัญหาเกี่ยวกับข้อมูล

โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถิติ จากจุฬาฯ

 

ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

 

หัวข้อยอดนิยม

Central tendency

Mean

Median

Mode

When to use Mean ,Median ,and Mode

Probability

Business Statistics

Probability Theory

T test

F test

ANOVA

Chi square

Regression

 

ติดต่อเรา

086-4060846

หากไม่มีผู้รับสาย สามารถส่ง sms แจ้งความประสงค์และทางเราจะรีบติดต่อกลับโดยเร็วค่ะ

แบบฟอร์ม sms ::: ชื่อผู้เรียน , วิชาที่ต้องการเรียน , สถานที่ , เวลาที่ต้องการเรียน

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Comment