ติวสถิติ

รับติวสถิติ

Central tendency
Mean
Median
Mode
When to use Mean ,Median ,and Mode
ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

Tags: , , ,

Leave a Comment