รับติวคณิตศาสตร์ ม.6

รับติวคณิตศาสตร์ ม.6
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
การแจกแจงปกติ
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน
ลำดับและอนุกรมอนันต์
แคลคูลัส
กำหนดการเชิงเส้น

 

ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

 

Tags: , , , , , ,

1 Response to "รับติวคณิตศาสตร์ ม.6"

  • กอล์ฟ says:
Leave a Comment