รับติวคณิตศาสตร์ ม.5

รับติวคณิตศาสตร์ ม.5
เอ็กซ์ไพเนนเชียล ลอการิทึม
ตรีโกณมิติ
เวกเตอร์
จำนวนเชิงซ้อน
ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
ความน่าจะเป็น

 

ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

 

Tags: , , , , , ,

Leave a Comment