รับติวคณิตศาสตร์ ม.ปลาย , PAT 1, สอบตรงวิชาคณิตศาสตร์

รับติวคณิตศาสตร์ ม.ปลาย , PAT 1, สอบตรงวิชาคณิตศาสตร์

รับติวคณิตศาสตร์ ม.4
ตรรกศาสตร์
จำนวนจริง
ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
เมทริกซ์
ฟังก์ชัน
เรขาคณิตวิเคราะห์

 

ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

 

Tags: , , ,

Leave a Comment