การทักทายภาษาอังกฤษ By รับติวภาษาอังกฤษ

การทักทายภาษาอังกฤษ

1. How are you ?

2. How are you doing ? เป็นอย่างไรบ้าง
พูดย่อ ๆ ว่า How are you doin ?

3. How are you going ? เป็นอย่างไรบ้าง

เวลาตอบ ตอบว่า
I’m fine.
I’m doing fine.
I’m doing well.

อย่าสับสนว่า What are you doing ? ซึ่งแปลว่า คุณกำลังทำอะไรอยู่

ส่วน How are you doing ? แปล่วา เป็นอย่างไรบ้าง
ต้องตอบว่า I’m fine thanks.

สรุป How are you doing ?
ตอบ I’m fine thanks.

แต่ What are you doing ?
ตอบ I’m talking to you.

#รับสอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

—————————————————————

รับติวภาษาอังกฤษ Grammar สนทนา การเขียน และอื่น ๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน ทุกระดับ แบบตัวต่อตัว นอกสถานที่
โดยติวเตอร์ภาษาอังกฤษ , รับติวภาษาอังกฤษตัวต่อตัว , เรียนภาษาอังกฤษ , ติวภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น , ติวภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวในรูปแบบที่คุณเลือกเอง

หลักสูตร
- เตรียมตัวเรียนต่อ
- เตรียมตัวเดินทางไปต่างปะเทศ
- สำหรับการทำงาน
- CU-TEP TOEFL TOEIC และ อื่น ๆ

ติดต่อ 086-4060846

Leave a Comment