รับติวสอบตรงเข้าจุฬา ทุกคณะ

รับติวสอบตรงเข้าจุฬา คณะเภสัชศาสตร์

สัตวแพทยศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์

สถาปัตยกรรมศาสตร์

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

เศรษฐศาสตร์

จิตวิทยา

ครุศาสตร์

รัฐศาสตร์

ศิลปกรรมศาสตร์

โดยนิสิตจุฬาคณะนั้น ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนเพื่อสอบตรงเข้าคณะต่าง ๆ

ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

หรือคลิก  http://www.chulabraintutor.com/

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Comment