รับติว CU-TEP โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษทางด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด

รับติว CU-TEP หรือ Chulalongkorn University Test of English Proficiency

เพื่อใช้ในการเข้าศึกษาต่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษทางด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด

หรือ Listening Reading Writing Grammar และ Error recognition

ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

หรือต้องการติววิชาอื่น ๆ คลิก http://www.chulabraintutor.com/

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Comment