รับทำ spss

รับทำ spss

รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วย spss และวิธีการทางสถิติ
รับให้คำแนะนำทางด้าน spss และสถิติ
รับปรึกษาปัญหาทางด้านการวิจัย และปัญหาเกี่ยวกับข้อมูล
โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถิติ จากจุฬาฯ

ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-4060846

Tags: , , ,

Leave a Comment