รับสอน TOEFL IELTS TOEIC CU-TEP ติดต่อ 086-4060846

รับสอน TOEFL IELTS TOEIC CU-TEP ติดต่อ 086-4060846

ผู้เรียนสามารถเลือก วัน เวลา สถานที่ที่ต้องการเรียนได้ด้วยตนเอง

เป็นการเรียนแบบตัวต่อตัว หรือ กลุ่มเล็ก หรือ กลุ่มใหญ่

สามารถจับกลุ่มมาเองได้

ผู้สอนมีความเป็นกันเองสูง

ติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 086-406-0846

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Comment